Wpływ motywacji do nauki na ściąganie w szkole

Main Article Content

Joanna Góźdź

Abstrakt

The article presents the problem of cheating in Polish schools. 1,070 students of high schools were examined. The aim of the research was to establish relationships between amotivation, external motivation, introjected motivation, motivation based on identification and internal one, and cheating, help to cheat and reluctance to help to cheat. The results show that amotivation, introjected and internal motivation are predictors of cheating. Only the external motivation turned out to be the predictor of help to cheat; on the basis of internal motivation it is possible to anticipate reluctance to help to cheat.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Góźdź, J. (2020). Wpływ motywacji do nauki na ściąganie w szkole. Studia Edukacyjne, (57), 257-266. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.18
Dział
Studia i rozprawy

Referencje

  1. Andrukowicz W., Ściągi, czyli edukacja na skróty, Edukacja i Dialog, 2003, 9(152).
  2. Bedyńska S., Brzezicka A., Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa 2007.
  3. Deci E.L., Vallerand R.J., Pelletier L.G., Ryan R.M., Motivation and Education: The Self‑Determination Perspective, Educational Psychologist, 1991, 26, 3, 4.
  4. Doliwa M., Ściąganie zawsze było, jest i będzie! Egzamin. Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Etyka w edukacji, 2006, 6.
  5. Góźdź J., Konstrukcja kwestionariusza motywacji do nauki w oparciu o koncepcję Self-Determination Theory E. Deciego, R.M. Ryana, Przegląd Pedagogiczny, 2015, 1.
  6. Góźdź J., Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019.
  7. Kobierski K., Ściąganie w szkole, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
  8. Śliwerski B., Kobierski K., Etyczne i wychowawcze aspekty ściągania w szkole powszechnej, Egzamin. Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Etyka w edukacji, 2006, 6.