Kompetencje dyrektora szkoły jako lidera. Raport z badań
PDF

Słowa kluczowe

leader
integral education
integral theory
Ken Wilber
innovation
higher education

Jak cytować

Błajet, P., Przyborowska, . B., & Murawska , I. (2017). Kompetencje dyrektora szkoły jako lidera. Raport z badań. Studia Edukacyjne, (44), 105–120. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.7

Abstrakt

The text presents the assumptions and effects of realization of the novelty scheme of educating education leaders. The studies were realized on the basis of the authorial, innovative and integral education model. Ken Wilber’s integral model is used in creation of syllabuses in many schools and universities around the world. The results of implementation of our integral model are currently being formulated. Selected results are presented in the following report.

https://doi.org/10.14746/se.2017.44.7
PDF

Bibliografia

Błajet P., Zdrowie jako cel wychowania, Przegląd Badań Edukacyjnych, 2008, 1.

Błajet P., Jakość życia w perspektywie integralnej, [w:] Nauka i Biznes. Szansa na poprawę jakości życia, red. T. Siemież, R. Kaczmarek, Venom Systems, Wrocław 2012.

Błajet P., Od edukacji sportowej do olimpijskiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Csikszentmihalyi M., The Evolving Self. A Psychology for the Third Millenium, Harper Perennial, New York 1993.

Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997.

Filipek-Sperska M., Aktywność fizyczna osób starszych. A może jednak sport – czyli charakterystyka Ruchu Masters w judo, [w:] Aktywność fizyczna i społeczna osób trzeciego wieku, red. J. Nowocień, K. Zuchora, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2012.

Gadamer H.-G., O skrytosci zdrowia, Media Rodzina, Poznań 2011.

Hopman-Rock M. (brak daty), Can Playing Cards Stimulate Physical Activity? Pobrano grudzień 2012 z lokalizacji http://www.humankinetics.com/aaccprograms/aacc-programs/

can-playing-cards-stimulate-physical-activity-excerpt.

Johnson C., Złota jesień czy piekło? „Świat Nauki”, wyd. specjalne, 2004, 2.

Kwaśniewski T., Zygmunt Bauman: Mężczyźni to trutnie, „Gazeta Wyborcza”, 2009, 03.05.

Piechaczek S., Cnota egoizmu czyli egoizm racjonalny na przykładzie poglądów Ayn Rand, 2008, marzec 03. Pobrano styczeń 2013 z lokalizacji http://liberalis.pl/.

Przyborowska B., Kultura organizacyjna oświaty w zmiennym otoczeniu, Wydawnictwo WSIiE, TWP w Olsztynie, Olsztyn 2007.

Przyborowska B., Przyszłość kształcenia w kulturze wysokiej tolerancji niepewności, Rocznik Andragogiczny 2007.

Przyborowska B., Pedagogika innowacyjności – między teorią a praktyką, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013.

Rostowski J., Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia. Aspekty bioneuropsychologiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

Torbert B., Action Inquiry: The Secret of Timely and Transforming Leadership, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2004.

Wilber K., Krótka historia wszystkiego, Jacek Santorski Wydawnictwo, Warszawa 1997.

Wilber K., Integralna teoria wszystkiego, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2006.

Wiśniewska, Kultura organizacyjna w szkole. Teoria, badania, rekomendacje, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2015.