Nr 44 (2017)

Artykuły

Bogusław Śliwerski
7-22
Postfutbolowa pedagogika i jej aplikacje w analizie edukacyjnych zjawisk
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.1
PDF
Ewa Kurantowicz, Adrianna Nizińska, Teresa Padilla-Carmona, José González-Monteagudo
23-43
Uniwersytet i pracodawcy w Polsce i Hiszpanii. Konfrontacje, oczekiwania, perspektywy
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.2
PDF
Agnieszka Gromkowska-Melosik
45-63
Gaokao i procesy stratyfikacji społecznej w Chinach
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.3
PDF
Sławomir Banaszak
65-77
Teoria – empiria – praktyka. Status metodologiczny nauk społecznych
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.4
PDF
Andrzej Radziewicz-Winnicki, Marek Walancik
79-91
Odcienie dekadencji we współczesnej nowoczesności a dylematy reprezentantów nauk społecznych
PDF
Sławomir Trusz
93-104
O znaczeniu badań ilościowo-jakościowych w edukacji. Próba łączenia wody z ogniem…
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.6
PDF
Piotr Błajet, Beata Przyborowska, Iwona Murawska
105-120
Kompetencje dyrektora szkoły jako lidera. Raport z badań
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.7
PDF
Magdalena Piorunek , Iwona Werner
121-142
Kompetencje społeczne nauczycieli – diagnoza i pomocowe implikacje
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.8
Urszula Jeruszka
143-160
Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego w aspekcie poprawy zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.9
PDF
Maciej Bernasiewicz , Monika Noszczyk-Bernasiewicz
161-175
„Nieobecny ojciec” – casus rodzin nieletnich przestępców
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.10
PDF
Piotr Chomczyński
177-194
Fotografia w badaniach nad stygmą społeczną. Wnioski metodologiczne z badań nad stygmatyzacją osób, które popełniły przestępstwo
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.11
PDF
Agata Matysiak-Błaszczyk , Barbara Jankowiak
195-208
Znaczenie relacji przywiązania w cyklu życia człowieka. Analiza wybranych aspektów bliskich relacji
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.12
PDF
Lucyna Myszka-Strychalska
209-230
Obraz młodzieży w filmie– jako impuls do namysłu nad kondycją tożsamości współczesnych nastolatków
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.13
PDF
Wojciech Andraszczyk
231-246
Młode kobiety w gangach: między wiktymizacją a maskulinizacją
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.14
PDF
Anna Dąbrowska , Joanna Marek-Banach
247-264
Ograniczone przestrzenie i próby ich poszerzania u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Włączanie w aktywność społeczną nieletnich przejawiających problemy adaptacyjne
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.15
PDF
Bożena Skibińska
265-284
„Skazani na samotność?” O konsekwencjach izolacji społecznej w wybranych jej kontekstach
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.16
PDF
Amelia Krawczyk-Bocian
285-300
Rozumienie narracyjne w perspektywie interakcjonizmu interpretatywnego, poznania hermeneutycznego i refleksji fenomenologicznej
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.17
PDF
Norbert G. Pikuła
301-315
Znaczenie pracy zawodowej dla osób po 60. roku życia
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.18
PDF
Wojciech Welskop
317-328
Makdonaldyzacja polskiego systemu edukacyjnego
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.19
PDF
Jolanta Suchodolska
329-346
Deficyty gotowości szkolnej przedszkolaka – można im łatwo zapobiec. Od zintegrowanej diagnozy do skutecznego wspierania rozwoju dziecka
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.20
PDF
Natalia Kłysz-Sokalska
347-361
Pojmowanie emocji i znaczenie działań muzycznych w ich rozwijaniu u dziecka w młodszym wieku szkolnym
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.21
PDF
Anna Schmidt
363-375
Dziecko z rodziny niepełnej w środowisku przedszkolnym – zarys teoretyczny i wskazówki praktyczne
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.22
PDF (English)
Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska
377-385
Seniorzy na terenach wiejskich – możliwości i ograniczenia rozwoju
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.23
PDF
Marek Banaszak
387-398
Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kształtowaniu (się) przyrodniczej wiedzy naukowej dziecka
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.24
PDF
Michał Szott
399-415
Nauczyciel w kontekście przemian w systemie kształcenia: stan obecny i oczekiwane kierunki zmian
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.25
PDF
Galit Magrafta
417-426
Profesjonalna społeczność ucząca się jako kontekst rozwoju zawodowego nauczycieli
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.26
PDF (English)
Elanit Ayzik
427-436
Teoretyczne podejście do świadomości jako kategorii interdyscyplinarnej – kilka refleksji
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.27
PDF (English)