Opublikowane: 2020-11-14

Uniwersytet i pracodawcy w Polsce i Hiszpanii. Konfrontacje, oczekiwania, perspektywy

Ewa Kurantowicz, Adrianna Nizińska, Teresa Padilla-Carmona, José González-Monteagudo

23-43

Kompetencje dyrektora szkoły jako lidera. Raport z badań

Piotr Błajet, Beata Przyborowska, Iwona Murawska

105-120

„Nieobecny ojciec” – casus rodzin nieletnich przestępców

Maciej Bernasiewicz , Monika Noszczyk-Bernasiewicz

161-175