Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kształtowaniu (się) przyrodniczej wiedzy naukowej dziecka
PDF

Słowa kluczowe

teacher’s competence
natural science education
constructivism
scientific knowledge
popular knowledge

Jak cytować

Banaszak, . M. (2020). Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kształtowaniu (się) przyrodniczej wiedzy naukowej dziecka. Studia Edukacyjne, (44), 387–398. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.24

Abstrakt

The text is about the competences of an early education teacher in developing the student’s natural science knowledge. Selected typologies of the teacher’s competences and a constructivist approach towards the student’s knowledge are presented. Moreover, the text shows that experience is a particularly effective method of improving the child’s skills and knowledge related to nature at an early education level.

https://doi.org/10.14746/se.2017.44.24
PDF

Bibliografia

Basińska A., Pietrala D., Pietrala T., Zielińska U., Dziubalska-Kołaczyk K., Cole R., E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów, http://ifa.amu.edu.pl/~e-nauczyciel/final/rozdz_1_teoretyczne_uzasadnienie.pdf, [dostęp: 20.02.2017].

Bernard P., Białas A., Broś P. i in., Podstawy metodologii IBSE, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, red. I. Maciejowska, E. Odrowąż, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012.

Cohen L., Maniow L., Morrison K., Wprowadzenie do nauczania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1999.

Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Wydawnictwo Edytor, Toruń 1997.

Denek K., O nowy kształt edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 1998.

Driven R., Constructivism approaches to science teaching, Constructivism in Education, University of Georgia 1990.

Dudzikowa M., Kompetencje autokreacyjne – czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych, [w:] Ewolucja tożsamości pedagogiki, red. H. Kwiatkowska, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Warszawa 1994.

Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.

Dylak S., Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli, [w:] Współczesność a kształcenie nauczycieli, red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak, WSP ZNP, Warszawa 2000.

Frątczak E., Frątczak J., Ogród przedszkolny, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974.

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia nauczyciela, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Maciejowska I., Odrowąż E. (red.), Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012.

Michalak R., Konstruktywistyczny model nauczania w edukacji elementarnej, [w:] Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, red. H. Sowińska, R. Michalak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.

Michalak R., Konstruktywizm i neurobiologia w edukacji dziecka. Od teorii do praktyki, [w:] Poznać. Zrozumieć. Doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli

wczesnej edukacji, red. J. Bonar, A. Buła, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Purchała Cz., Możliwości kształtowania postaw badawczych uczniów na lekcjach przyrody, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, red. I. Maciejowska, E. Odrowąż, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012.

Strykowski W., Kompetencje współczesnego nauczyciela, Neodidagmata, 2005, 27/28.

Strykowski W., Szkoła współczesna i zachodzące w niej procesy, [w:] Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, red. W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2007.

Taraszkiewicz M., Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi, Wydawnictwo Arka, Poznań 2001. Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu – problemy i wyzwania. Raport z badań, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa 2009, http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/Interakcja-Integracja/2009/sesja1/raport_nauczyciele_konferencja_prasowa_14_10_09.pdf, [dostęp: 19.02.2017].

Wynne H., The teaching of science in primary schools, Second Edition, London 1996.

Żuchelkowska K., Kolekcje przyrodnicze w edukacji ekologicznej dzieci przedszkolnych, Wydawnictwo Taran, Bydgoszcz 1997.