Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kształtowaniu (się) przyrodniczej wiedzy naukowej dziecka

Main Article Content

Marek Banaszak

Abstrakt

The text is about the competences of an early education teacher in developing the student’s natural science knowledge. Selected typologies of the teacher’s competences and a constructivist approach towards the student’s knowledge are presented. Moreover, the text shows that experience is a particularly effective method of improving the child’s skills and knowledge related to nature at an early education level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Banaszak, M. (1). Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kształtowaniu (się) przyrodniczej wiedzy naukowej dziecka. Studia Edukacyjne, (44), 387-398. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.24
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Basińska A., Pietrala D., Pietrala T., Zielińska U., Dziubalska-Kołaczyk K., Cole R., E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów, http://ifa.amu.edu.pl/~e-nauczyciel/final/rozdz_1_teoretyczne_uzasadnienie.pdf, [dostęp: 20.02.2017].
 2. Bernard P., Białas A., Broś P. i in., Podstawy metodologii IBSE, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, red. I. Maciejowska, E. Odrowąż, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012.
 3. Cohen L., Maniow L., Morrison K., Wprowadzenie do nauczania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1999.
 4. Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Wydawnictwo Edytor, Toruń 1997.
 5. Denek K., O nowy kształt edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 1998.
 6. Driven R., Constructivism approaches to science teaching, Constructivism in Education, University of Georgia 1990.
 7. Dudzikowa M., Kompetencje autokreacyjne – czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych, [w:] Ewolucja tożsamości pedagogiki, red. H. Kwiatkowska, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Warszawa 1994.
 8. Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.
 9. Dylak S., Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli, [w:] Współczesność a kształcenie nauczycieli, red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak, WSP ZNP, Warszawa 2000.
 10. Frątczak E., Frątczak J., Ogród przedszkolny, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974.
 11. Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia nauczyciela, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 12. Maciejowska I., Odrowąż E. (red.), Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012.
 13. Michalak R., Konstruktywistyczny model nauczania w edukacji elementarnej, [w:] Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, red. H. Sowińska, R. Michalak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
 14. Michalak R., Konstruktywizm i neurobiologia w edukacji dziecka. Od teorii do praktyki, [w:] Poznać. Zrozumieć. Doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli
 15. wczesnej edukacji, red. J. Bonar, A. Buła, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
 16. Purchała Cz., Możliwości kształtowania postaw badawczych uczniów na lekcjach przyrody, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, red. I. Maciejowska, E. Odrowąż, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012.
 17. Strykowski W., Kompetencje współczesnego nauczyciela, Neodidagmata, 2005, 27/28.
 18. Strykowski W., Szkoła współczesna i zachodzące w niej procesy, [w:] Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, red. W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2007.
 19. Taraszkiewicz M., Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi, Wydawnictwo Arka, Poznań 2001. Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu – problemy i wyzwania. Raport z badań, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa 2009, http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/Interakcja-Integracja/2009/sesja1/raport_nauczyciele_konferencja_prasowa_14_10_09.pdf, [dostęp: 19.02.2017].
 20. Wynne H., The teaching of science in primary schools, Second Edition, London 1996.
 21. Żuchelkowska K., Kolekcje przyrodnicze w edukacji ekologicznej dzieci przedszkolnych, Wydawnictwo Taran, Bydgoszcz 1997.