Anna Dudak, Katarzyna Klimkowska, Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 365.
PDF

Jak cytować

Koperna, P. (2020). Anna Dudak, Katarzyna Klimkowska, Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 365. Studia Edukacyjne, (44), 437–439. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.29

Abstrakt

Recenzja książki: Anna Dudak, Katarzyna Klimkowska, Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 365.

https://doi.org/10.14746/se.2017.44.29
PDF