Deficyty gotowości szkolnej przedszkolaka – można im łatwo zapobiec. Od zintegrowanej diagnozy do skutecznego wspierania rozwoju dziecka
PDF

Słowa kluczowe

deficiencies of readiness for school
diagnose
support for the child’s development

Jak cytować

Suchodolska, . J. (2020). Deficyty gotowości szkolnej przedszkolaka – można im łatwo zapobiec. Od zintegrowanej diagnozy do skutecznego wspierania rozwoju dziecka. Studia Edukacyjne, (44), 329–346. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.20

Abstrakt

The levels of skills, abilities and adaptability achieved by a child within a kindergarten community becomes a natural entry pass to participate in a wider peer community which is formed by children taking up the challenge of school education. The differences between children starting school education are visible in the fieldof broadly construed self-reliance (spatial, manual, self-service, task-based) and in numerous abilities to react, communicate and learn, gained and improved within the first6 years of life. They can result from the multiple factors connected with the child’s diversifiedpotential, the degree to which the child’s social and educational needs are taken care of. Furthermore, there are exogenous factors involved which affect the pace and character of the development process in an unusually individualized way, which in turn heavily depends on the specificsituation and the upbrin-ging methods applied. All of the above result in a situation where the differences in an individual’s readiness for school become a crucial parametric indicator which, when disregarded, can expose the child to failures during his attempts to adapt to a new environment until optimal conditions are created to enable the child to achieve success.This study provides the proposals to be used while trying to provide support for the child’s individual development and aims at protecting the child from failures at the beginning of school education or eliminating the risk of exclusion connected with the existing failures.

https://doi.org/10.14746/se.2017.44.20
PDF

Bibliografia

Bochniarz A., Gdy masz dziecko z wadą wymowy, Wydawnictwo Demostenes, Żory 1998.

Borkowska M., Wagh K., Integracja sensoryczno-motoryczna na co dzień, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, t. 3, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

Dennison P.E., Integracja mózgu: wpływ integracji mózgu na osobowość i funkcjonowanie człowieka,Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, Warszawa 2004.

Dennison P.E., Dennison G., Kinezjologia edukacyjna dla dzieci: podstawowy podręcznik kinezjologii edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli, Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, Warszawa 2003.

Goddard Blythe S., Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji.

Cele i treści kształcenia, postawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć w domu, przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa 1997.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, WSiP, Warszawa 1999.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zestaw zabawek edukacyjnych. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, WSiP, Warszawa 2000.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Pakiet Pomocy „Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków”. WSiP, Warszawa 2004.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków, i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania, WSiP, Warszawa 2005.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków). Cele i treści kształcenia oraz komentarze psychologiczne i pedagogiczne (dla przedszkoli różnego typu, do których uczęszczają czterolatki i pięciolatki), Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2007.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Grabowska G., Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, klasach zerowych i placówkach integracyjnych z komentarzami psychologicznymi i metodycznymi, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2003.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Skura M., Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny. Klasa 0 i klasy I-III, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2005.

Jagodzińska M., Rozwój pamięci w dzieciństwie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

Januszewski A., Procesualne aspekty normy psychologicznej, [w:] Norma psychologiczna. Perspektywy spojrzeń, red. Z. Uchnast, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1997.

Jastrząb J., Analiza i synteza mowy, [w:] Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, red. K. Grabalowska, J. Jastrząb, J. Mickiewicz, M. Wojak,

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1994.

Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1998.

Koneberg L., Forder G., Kinezjologia dla dzieci. Jak uwolnić się od blokad w uczeniu się, Wydawnictwo Harmonia, Warszawa 2009.

Maas V.F., Uczenie się przez zmysły. Prowadzenie do teorii integracji sensorycznej, WSiP, Warszawa 1998.

Masgutowa S., Brejnak W., Kinezjologia edukacyjna – wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: nauka i praktyka radosnego uczenia się, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Warszawa 2004.

Schaffer H.R., Psychologia dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.