Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego w aspekcie poprawy zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych
PDF

Słowa kluczowe

human capital
vocational education
employability
support activities

Jak cytować

Jeruszka , . U. (2017). Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego w aspekcie poprawy zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych. Studia Edukacyjne, (44), 143–160. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.9

Abstrakt

  The text “Counseling and Social Support as Improving the Employability of Graduates of Vocational Schools” focuses on showing the causes of the low employability of graduates of vocational schools and the ways to help and support instruments for the graduates’ successful entry into the labor market. This article interprets concepts of absolute and relative employability as well as learned helplessness on the labor market, which points to the need for differentiation. The text looks at the fate of professional graduate studies as a source of information about the demand for support activities – career counseling and social support. The text moreover indicates problems corresponding not only to events occurring at one point in a person’s life, but also the processes influencing the growth of the portion of the human capital related to education. Support measures are considered in relation to decisions affecting the educational path and professional graduate (prevention) and therefore the school-induced competence of entering the labor market (prevention of the negative consequences of differences between learning outcomes and employers’ expectations).
https://doi.org/10.14746/se.2017.44.9
PDF

Bibliografia

Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, przekł., H. Hagemejerowa, K. Hagemejer, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

Blanc P.L., de Jonge J., Schaufeli W., Stres zawodowy a zdrowie pracowników, [w:] Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, przekł. A. Kacmajor, M. Kacmajor, A. Nowak, S. Pikiel, A. Sulak, A. Tyszkiewicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

Borkowska S., Psychologiczne i organizacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce, red. A. Rajkiewicz, J. Orczyk, Instytut

Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2014.

Buttler D., Studenci, pracodawcy, wykładowcy – różne wizje kompetentnego pracownika, Edukacja Ekonomistów i Menadżerów, 2012, 3(25).

Denek K., Ku dobrej edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2005.

Górniak J. (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.

GUS, Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków, Warszawa 2013.

Gruza M., Zatrudnialność absolwentów szkół zawodowych, [w:] Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian, red. U. Jeruszka,

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.

Frieske K.W., Kapitał ludzki: teoria czy doktryna? [w:] Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce, red. A. Rajkiewicz, J. Orczyk, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2014.

Jeruszka U. (red.), Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.

Juchnowicz M., Sektorowe badania podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje, Edukacja Ekonomistów i Menadżerów, 2014, 2(32).

Kabaj M., Projekt systemu integracji edukacji zawodowej i rynku pracy. W kierunku kształcenia dualnego, Polityka Społeczna, 1998, 9.

Kabaj M., Wpływ systemów kształcenia na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.

Kiersztyn A., Racjonalne inwestycje czy złudne nadzieje: nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy, Polityka Społeczna, 2011, 1.

Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.

Mcguinness S., Overeducation in the Labour Market, Journal of Economic Surveys, 2006, 20.

Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Pervin L.A., John O.P., Osobowość. Teoria i badania, New York 2001 (wyd. polskie: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego), Kraków 2002.

Pocztowski A., Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich, [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.

Sienkiewicz Ł., Gruza M., Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego, GHK Consulting Ltd., Warszawa 2009