Dziecko z rodziny niepełnej w środowisku przedszkolnym – zarys teoretyczny i wskazówki praktyczne
PDF (English)

Słowa kluczowe

family
single parent family
families models
child development
preschool environment
support

Jak cytować

Schmidt, A. (2020). Dziecko z rodziny niepełnej w środowisku przedszkolnym – zarys teoretyczny i wskazówki praktyczne. Studia Edukacyjne, (44), 363–375. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.22

Abstrakt

Nowadays, the subject of a family is often mentioned and researched. It’s needs, transformations, crisis, roles and functioning are widely discussed. It is indeed a very complex issue. The article present the theoretical background and mention diverse sources concerning issues such as: single families, preschool environment, child development, single parenting – definitionsand models, pre-school environment, child development, challenges and support for a child from single parent family in a kindergarten. The great role of teacher-educator and other specialists, but also working with institutions in the process of supporting the family. In the text the organization of comprehensive assistance for the child was also highlighted. In conclusion, the author referred to the results of her mini-resources and pointed to the need to support the child in the area of emotional and social functioning, which in case of children from single parent family is particularly vulnerable and shaky.

https://doi.org/10.14746/se.2017.44.22
PDF (English)

Bibliografia

Brzezińska A., Burtowy M., Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, Poznań 1992. Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1998.

Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna, GUS, Warszawa 2014.

Jurczyk-Romanowska E., Samotne rodzicielstwo w systemie pomocowym państwa, t. III/2011, Jelenia Góra 2011.

Kosiński P., Pierwsza potrzeba człowieka? Być kochanym!, http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/art,356,pierwsza-potrzeba-czlowieka-byc-kochanym.html, [dostęp: 02.05.2017].

Kozdrowicz E., Sytuacja dziecka w rodzinie matki samotnej, Warszawa 1989.

Kowar-Pogoń E., Przedszkole – pierwsza instytucja edukacyjna w życiu dziecka, http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/index.php?art_id=51&menu_item=2&numer=4, [dostęp: 01.05.2017].

Krasoń B., Niepełna rodzina to niepełne wychowanie, http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/wychowanie-dziecka/art,201,niepelna-rodzina-to-niepelne-wychowanie.html, [dostęp: 03.05.2017].

Łobocki M., ABC wychowania, Lublin 1999.

Masłowska E., Nowe spojrzenie na wychowawcę w szkole – rozwój zawodowy wychowawcy, http://www.profesor.pl/publikacja,6944,Artykuly,Rozwoj-zawodowy-wychowawcy-nowe-spojrzenie-na-wychowawce-w-szkole-referat-na-rade-szkoleniowa-w-ramach- WDN, [dostęp: 03.05.2017].

Nowak A., Rola wychowawcy w edukacji uczniów – referat, Konin 2003. Dostępny także w zasobach internetowych w formacie pdf: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:o1ck1eT-A6cJ:www.sp9.lm.pl/Artykuly/Rola%2520wychowawcy%2520w%2520edukacji%2520uczniow.pdf+A.+Nowak+Rola+wychowawcy+w+edukacji+uczni%C3%B3w&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl, [dostęp: 03.05.2017].

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984.

Okońska-Walkowicz A., Nauczyciel wychowawcą, https://docs.google.com/viewer?a=vq=cache:YmMNMWNvtlgJ:www.nw.sto.org.pl/down/Anna_Okonska_WalkowiczNauczyciel_wychowawca.pdf+wychowawca+klasy+definicja&hl=pl&-gl=pl&pid=blsrcid=ADGEEShPsxO0zauVdeiacLBcMIEzuVI_FHv3zYNS8Ct8xHE8UXKDfSr4N_NPD0x7_RM6pfAyOR1bnDZMhfchk5i7EsL19ou39LxMKUwEAhb7lPbgcnm7JkhhH6OaVhE0OwHsUO7Ih&sig=AHIEtbQR7z8Oe4d8m1XMi0iOOFlEgNzTwwww.nw.sto.org.pl/.../Anna_Okonska_Walkowicz-Nauczyciel_wyc,[dostęp: 03.05.2017].

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2015/2016, GUS, Warszawa 2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20152016,1,11.html, [dostęp: 01.05.2017].

Racław M., Trawkowska D., Samotne rodzicielstwo. Między diagnozą a działaniem, Warszawa 2013.

Radlińska H., Pedagogika społeczna, Warszawa 1961.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r., http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/895/1, [dostęp: 01.05.2017].

Smelka I., Przedszkole pierwszym krokiem w rozwoju każdego dziecka, http://www.przedszkole139.krakinfo.pl/index.php?id=1102, [dostęp: 02.05.2017].

Stochmialek J., Geneza i następstwa funkcjonowania rodzin niepełnych, Auxilium Sociale, 2003.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.

Szymańska R., Niepowodzenia szkolne i zaburzenia w rozwoju społecznym uczniów w młodszym wieku szkolnym wywodzących się z rodzin rozbitych, http://www.szkolapodstawowa-18radom.republika.pl/przyklad11.htm, [dostęp: 03.05.2017].

Walęcka-Matyja K., Zachowania społeczne młodzieży a uwarunkowania rodzinne i osobowościowe, Instytut Psychologii UŁ, http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/5039/K.Wal%C4%99cka-Matyja%282009%29.Zachowania%20spo%C5%82eczne%20m%C5%82odzie%C5%BCy%20a%20uwarunkowania%20rodzinne%20i%20osobowo%C5%9Bciowe.pdf?sequence=1&isAllowed=y, [dostęp: 01.05.2017].

Więckowski R., Wychowanie przedszkolne podstawowym etapem edukacji, Wychowanie w Przedszkolu, 1994, 9.

Zwierzchowska I., Pozycja społeczna w grupie przedszkolnej dzieci z rodzin niepełnych, Bliżej Przedszkola. Wychowanie i Edukacja, 2007, 3.