Znaczenie pracy zawodowej dla osób po 60. roku życia
PDF

Słowa kluczowe

job
retirement
professional activity
value of work

Jak cytować

Pikuła , N. G. (2020). Znaczenie pracy zawodowej dla osób po 60. roku życia. Studia Edukacyjne, (44), 301–315. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.18

Abstrakt

The paper presents the results of research related to the importance of occupational work for retired people. Secondary data analysis was used. The results of the study were presented in two perspectives: the importance of work during the working life and after retirement age and retirement.

https://doi.org/10.14746/se.2017.44.18
PDF

Bibliografia

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Furmanek W., Humanistyczna pedagogika pracy. Współczesność obiektem badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

Furmanek W., Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.

Holnes T.H., Rahe R.H., The social readjustment rating scale, Journal of Psychosomatic Research, 1967, 11.

Ingarden R., Przeżycie, dzieło, wartość, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966.

Jan Paweł II, Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o pracy ludzkiej „Laborem exercens”, Watykan 14.09.1981.

Kaczor S., Praca człowieka w ujęciu Sørena Kierkegaarda a także badaczy polskich, Labor et Educatio, 2013, 1.

Komunikat Centralnego Biura Opinii Społecznej (CBOS), Znaczenie pracy w życiu Polaków, BS/187/2006/, Warszawa 2006.

Komunikat Centralnego Biura Opinii Społecznej (CBOS), Stosunek Polaków do pracy i pracowitości, BS/38/2011/, Warszawa 2011.

Komunikat Centralnego Biura Opinii Społecznej (CBOS), Wartości i Normy, BS/111/2013/, Warszawa 2013.

Kozioł Ł., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2002.

Kwiatkowski S.M., Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna, [w:] Pedagogika pracy, red. Stefan M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Nachmias D., Frankfort-Nachmias C., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

Pikuła N.G., Niewykorzystany potencjał zawodowy osób 50+ na rynku pracy, Horyzonty Wychowania, 2015, 14, 30.

Pikuła N.G., Senior na rynku pracy, [w:] Marginalizacja na rynku pracy. Teoria a implikacje praktyczne, wyd. II, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.

Sauvy A., Granice ludzkiego życia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963.

Silverman D., Interpretacje danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Szlosek F., Interpretacyjne osobliwości pracy ludzkiej, Labor et Educatio, 2014, 2.

Trafiałek E., Polska starość w dobie przemian, Katowice 2008.

Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, wydanie czwarte – zmienione, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005.