Zaburzenia mowy a gotowość podjęcia nauki szkolnej
PDF

Słowa kluczowe

speech
speech defects
development of speech
school readiness
school difficulties

Jak cytować

Wołosiuk, B. . (2020). Zaburzenia mowy a gotowość podjęcia nauki szkolnej. Studia Edukacyjne, (41), 273–288. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.17

Abstrakt

Speech plays a key role in our lives. Normal development of speech is an important condition of school readiness. The article presents child’s speech development. It is focused on the speech development of a six - year - old child. The paper presents the causes of speech disorders and the most frequent speech disorders as dyslalia, stuttering and delays in speech. The article describes the term ‘school readiness’. The author explains the influence of speech disorders on child functioning in school and school difficulties.

https://doi.org/10.14746/se.2016.41.17
PDF

Bibliografia

Bartkowska T., Rozwój wymowy dziecka przedszkolnego, PZWS, Warszawa 1968.

Dołęga Z., Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa – prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.

Dyer L., Mowa dziecka, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2006.

Grabias S., Logopedyczna klasyfikacja zaburzeń mowy, Audiofonologia, 1994, 6.

Grabias S., Typologia zaburzeń mowy. Narastanie refleksji logopedycznej, Logopedia, 1996, 23.

Grabias S., O ostrości refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania, [w:] Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP, Warszawa 1994

Halliday M.A.K., Learning how to mean: Explorations in the development of language, przekł. H. Bartosiewicz, Ed. E. Arnold, New York 1975. Przekład polski: H. Bartosiewicz, Uczenie się znaczeń, [w:] Badania nad rozwojem dziecka, red. G.W. Shugar, M. Smoczyńska, PWN, Warszawa 1980.

Jastrzębowska G., Dyslalia, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi, t. II, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.

Jastrzębowska G., Opóźnienie rozwoju mowy, [w:] Podstawy neurologopedii, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988.

Kania J.K., Szkice logopedyczne, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Zarząd Główny, Lublin 2001.

Kielar-Turska M., Rozwój mowy, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie śak, Warszawa 2003.

Nowicka M., Analfabetyzm, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, red. T. Pilch

Wydawnictwo Akademickie śak, Warszawa 2003.

Rodak H., Terapia dziecka z wadą wymowy, Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, Warszawa 1992.

Sawa B., Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP, Warszawa 1990.

Sawa B., Uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne zaburzeń mowy u dzieci, Wydawnictwo

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.

Sawa B., Jeśli dziecko źle czyta i pisze, WSiP, Warszawa 1999.

Skorek E.M., Dzieci z zaburzeniami mowy wśród rówieśników w klasie szkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.

Słodowik-Rycaj E., O mowie dziecka. Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju, Wydawnictwo Akademickie śak, Warszawa 2000.

Sołtys-Chmielowicz A., Zaburzenia artykulacji, [w:] Podstawy neurologopedii, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Styczek I., Logopedia, PWN, Warszawa 1983.

Tarkowski Z., Jąkanie wczesnodziecięce, WSiP, Warszawa 1992.

Tarkowski Z., Jąkanie. Giełkot, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi, t. II, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.

Torneus M., Hedstrom G-B., Lundberg I., Rozmowy o języku. Zabawy i ćwiczenia, Glottispol: Biblioteczka Pedagogiczna, Gdańsk 1997.

Wołosiuk B., Diagnoza i wspomaganie rozwoju mowy dzieci sześcioletnich, [w:] Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej, red. Z. Palak, D. Chimicz, A. Pawlak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.

Wysocka E., Dojrzałość szkolna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie śak, Warszawa 2003.

Zaleski T., Opóźniony rozwój mowy, PZWL, Warszawa 1992.

Zarębina M., Język polski w rozwoju jednostki. Analiza tekstów dzieci do wieku szkolnego. Rozwój semantyczny języka dziecka. Dyskusja nad teorią Chomskiego, Glottispol: Biblioteczka Pedagogiczna, Gdańsk 1994.

Ziarko M., Bogdanowska B., Kiedy dziecko jest gotowe do nauki szkolnej? Edukacja i Dialog, 2001, 7.

Zimbardo P.G., Psychologia i Ŝycie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.