Modele szkolnej edukacji moralnej wobec rozwoju kompetencji moralnych. Analiza porównawcza
PDF

Słowa kluczowe

moral education
moral competence
models of moral education

Jak cytować

Chomczyńska-Rubacha , . M., & Rubacha, K. (2016). Modele szkolnej edukacji moralnej wobec rozwoju kompetencji moralnych. Analiza porównawcza. Studia Edukacyjne, (42), 7–28. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.1

Abstrakt

The present text is a comparative analysis of models of school moral education due to the criteria of the moral competence development. We refer to the already described in the literature models: clarification of values, stimulate moral reasoning, formation of character and community justice. These models will be confronted with moral competence, which we understand as a system of knowledge of the values, skills, moral activities and taking responsibility for their actions. Results of the analysis showed that the model of community justice best meets with the criteria of moral competences.

https://doi.org/10.14746/se.2016.42.1
PDF

Bibliografia

Arthur J., Traditional approaches to character education in Britain and America, [w:[ Handbook of moral and character education, red. L.P. Nucci, D. Narvaez, Routledge, New York 2008.

De Waal F., Małpy i filozofowie, przekł. B. BroŜek, M. Furman, Copernicus Center Press, Kraków 2013. http://eguilibrio.blogi.com/czy-potrzebna-jest -nam-edukacja-moralna/9.08.2016

Kaplan P.S., Educational psychology for tomorrow`s teacher, West Publishing Company, St. Paul – New York – Los Angeles – San Francisco 1990.

Konarzewski K., Pedagogika celów czy pedagogika wartości? Kwartalnik Pedagogiczny, 2013, 2.

Lind G., Edukacja moralna. Teoria dwuaspektowa, Principia, 2013, LVII-LVIII.

Nucci L.P., Narvaez D., Introduction and overview, [w:] Handbook of moral and character education, red. L.P. Nucci, D. Narvaez, Routledge, New York 2008.

Power F.C., Higgins-D`Alessandro A., The just community approach to moral education and the moral atmosphere of the school, [w:] Handbook of moral and character education, red. L.P. Nucci, D. Narvaez, Routledge, New York 2008.

Reykowski J., Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa 1986.

Simon S.B., Havley R.C., Britton D.D., Krystalizacja wartości. Ćwiczenia pisemne dla rozwoju osobowego, Wydawnictwo Edytor, Toruń – Poznań 1992.

Stępkowski D., Szkoła miejscem kształtowania kompetencji moralno-etycznej i kompetencji religijnej, Pedagogia Christiana, 2015, 1, 35.

Szutta N., Wychowanie moralne z perspektywy etyki cnót, Diametros, 2015, 46.

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.