Nr 42 (2016)

Studia i rozprawy

Mariola Chomczyńska-Rubacha, Krzysztof Rubacha
7-28
Modele szkolnej edukacji moralnej wobec rozwoju kompetencji moralnych. Analiza porównawcza
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.1
PDF
Agnieszka Gromkowska-Melosik
29-37
Globalne testy szkolne i ukryty program neoliberalnej kolonizacji
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.2
PDF
Alicja Zawistowska
39-64
Niezamierzone skutki stosowania testów wysokiej stawki. Lekcja z amerykańskiej reformy NCLB
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.3
PDF
Kinga Kuszak
65-83
Dziecko w przestrzeniach języka ojczystego – wybrane aspekty
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.4
PDF
Zenon Gajdzica
85-95
Kultura organizacyjna szkoły integracyjnej w zwierciadle kultury pogranicza
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.5
PDF
Tomasz Gmerek
97-118
Edukacja tubylcza a procesy rewitalizacji etnicznej autochtonicznych mniejszości – wybrane modele i egzemplifikacje
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.6
PDF
Zbyszko Melosik
119-130
Piłka nożna, styl życia i procesy reprodukcji kulturowej w Stanach Zjednoczonych
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.7
PDF
Jarosław Gara
131-153
Husserlowski świat życia codziennego i jego znaczenie pedagogiczne
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.8
PDF
Sylwia Jaskulska
155-176
Kreowanie doświadczeń liminalnych w szkole z wykorzystaniem metody dramy edukacyjnej
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.9
PDF
Bożena Kanclerz
177-189
Orientacja na uczestnictwo współczesnej młodzieży – stan i potrzeby edukacyjne
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.10
PDF
Paulina Peret-Drążewska
191-203
Wolność wyboru w kreowaniu własnego stylu życia przez współczesną młodzież
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.11
PDF
Małgorzata Rosalska
205-216
Rozwój profesjonalny dyrektora szkoły – przesłanki dla rozwiązań instytucjonalnych
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.12
PDF
Agnieszka Skowrońska-Pućka
217-232
Nastoletnie macierzyństwo – szansa czy ograniczenie? Doświadczenia małoletnich matek z grup defaworyzowanych
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.13
PDF
Beata Maria Nowak
233-249
Interdyscyplinarne, sieciowo-systemowe podejście do procesu readaptacji i reintegracji społecznej osób skazanych i ich rodzin
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.14
PDF
Kinga Majchrzak
251-262
Miejsca pamięci w edukacji obywatelskiej
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.15
PDF
Natalia Kłysz-Sokalska
263-272
Music Education as a Key Factor in the Full Development of a Child
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.16
PDF
Michał Nowicki, Klaudia Kowalska
273- 288
Uczenie się w perspektywie św. Tomasza z Akwinu i neurobiologii – dysharmonicznie czy unisono?
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.17
PDF
Agnieszka Wartecka-Ważyńska
289-308
Edukacyjna rola szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego w kształtowaniu aktywności fizycznej młodzieŜy
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.18
PDF
Tomasz Zając, Agata Komendant-Brodowska
309-332
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Analiza decyzji dotyczących kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na podstawie danych rejestrowych Uniwersytetu Warszawskiego
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.19
PDF
Małgorzata Olczak
333-355
T3/ZOOM w edukacji akademickiej (poszukiwanie tematów prac dyplomowych przez studentów)
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.20
PDF
Jana Chojecka
357-379
Kształtowanie gotowości do zmiany jako element działań preparacyjnych w procesie resocjalizacji
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.21
PDF
Joanna Rajewska de Mezer
381-401
Praca socjalna i poradnictwo prawne w pomocy rodzinom dysfunkcyjnym
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.22
PDF
Roman Pawłowski, Beata Wołoszyn
403-414
Zarządzanie placówką oświatową – pomiędzy ideałami a rzeczywistością
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.23
PDF
Petra Potmesilova, Milon Potmesil, Magdalena Bełza
415-433
Upośledzenie słuchu i jego odzwierciedlenie w diagnostyce psychologicznej
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.24
PDF
Noah Bar Gosen
435- 451
O ciągłości celów wychowawczych i edukacyjnych – wyniki badań jakościowych przeprowadzonych na wychowawcach i nauczycielach przedmiotów w Izraelu
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.25
PDF
Nava Bar
453-469
Model szkół kształcących nauczycieli jako praktyka partnerstwa pomiędzy uniwersytetami i szkołami kształcącymi nauczycieli i pedagogów: wieloletnie badanie ewaluacyjne w Izraelu
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.26
PDF (English)
Radmila Burkovičová
471-485
Zmiany w praktyce w przedszkolach w Republice Czeskiej
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.27
PDF (English)
Nehaya Awida Haj-Yehya
487-515
The Educational System of the Palestinian Minority in Israel ‘under Occupation’: Educational Autonomy as a Right for Minorities
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.28
PDF
Mali Nets
517-533
Konserwatywna percepcja zmieniającej się rzeczywistości. Krytyczne spojrzenie na rozwój zawodowy dyrektorów szkół w Izraelu
https://doi.org/10.14746/se.2016.42.29
PDF