Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „O róŜnych drogach doskonalenia zdrowia. Konteksty medyczne, psychopedagogiczne, kulturowe”

Main Article Content

Ewa Kasperek-Golimowska

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kasperek-Golimowska, E. (1). Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „O róŜnych drogach doskonalenia zdrowia. Konteksty medyczne, psychopedagogiczne, kulturowe”. Studia Edukacyjne, (42), 539-549. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25546
Dział
Z życia naukowego