Przez Ty człowiek staje się Ja. Coaching i filozofia dialogu – konstruktywne spotkanie

Main Article Content

Grażyna Teusz

Abstrakt

The article discusses selected aspects of the philosophy of dialog, and then makes relations between them and the theory and practice of coaching. The platform which significantly bridges the two approaches is the perspective of encounter and the dialogical relation, which come into play in the interpersonal I and You relation (coach – client) and the resultant experience, conditions and consequences. Empathy is one of the possible efficient tools of dialog. It is a criterion for a genuine encounter that is one of the assumptions of the philosophy dialog.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Teusz , G. (1). Przez Ty człowiek staje się Ja. Coaching i filozofia dialogu – konstruktywne spotkanie. Studia Edukacyjne, (43), 193-204. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.12
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, wybrał, przełożył i wstęp napisał J. Doktór, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1992.
 2. Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, red. P. Smółka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009.
 3. Czarkowska L.D., Coaching jako konstruktywny dialog. Wprowadzenie, [w:] Coaching jako konstruktywny dialog, red. L.D. Czarkowska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016.
 4. Gadacz T., Filozofia dialogu, [w:] tenże, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2 – Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
 5. Gadamer H.-G., Człowiek i język, [w:] tenże, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, przekł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979.
 6. Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przekł. B. Baran, Wydawnictwo Inter Esse, Kraków 1993.
 7. Levinas E., Etyka i Nieskończony. Rozmowy z Philipp’em Nemo, przekł. B. Opolska-Kokoszka, Wydawnictwo Naukowej Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1991.
 8. Marczyszyn-Berendt J., Tyralik-Kulpa E., Empatia jako narzędzie dialogu w coachingu, [w:] Coaching jako konstruktywny dialog, red. L.D. Czarkowska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016.
 9. Surzykiewicz J., Podstawy teoretyczne coachingu w pedagogice społecznej pracy socjalnej: ku coachingowi społecznemu, [w:] Coaching społeczny. W poszukiwaniu efektywnych form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych, red. J. Surzykiewicz, M. Kulesza, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 10. Szewczyk A., Sztuka prowadzenia dialogu w coachingu, [w:] Coaching jako konstruktywny dialog, red. L.D. Czarkowska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016.
 11. Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 12. Tischner J., Myślenie według wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.