Nr 43 (2017)

Artykuły

Agnieszka Gromkowska-Melosik
7-19
Kontrowersje wokół kulturowych (re)adaptacji języka angielskiego – przykład Japonii
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.1
PDF
Dobrochna Hildebrandt-Wypych
21-41
Neoliberalizm i desekularyzacja jako dwa wymiary reform edukacji we współczesnej Turcji
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.2
PDF
Daria Hejwosz-Gromkowska
43-60
Edukacja religijna w Anglii – budowanie spójności społecznej i obywatelskiej w warunkach pluralizmu kulturowego
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.3
PDF
Kazimierz Przyszczypkowski, Izabela Cytlak, Joanna Jarmużek, Roman Pawłowski, Joanna Szafran
61-80
Ekspertyza dokumentu „Skills Development and Employability in Europe: The New Skills Agenda”
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.4
PDF
Joanna Madalińska-Michalak
81-97
Zjawisko przedwczesnego kończenia nauki i jego ograniczanie
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.5
PDF
Marzanna Farnicka , Hanna Liberska
99-112
Między poczuciem akceptacji, wsparcia a wykluczeniem – uwarunkowania różnych dróg adaptacji dzieci do szkoły
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.6
PDF
Sylwia Jaskulska
113-128
Rytualne i nierytualne oblicze „fali” w szkole
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.7
PDF
Edyta Januszewska
129-152
Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole – między integracją a marginalizacją
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.8
PDF
Stanisława Nazaruk , Anna Klim-Klimaszewska
153-164
Edukacja wielokulturowa szansą na integrowanie uchodźców ze społecznością lokalną
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.9
PDF
Renata Tomaszewska-Lipiec
165-176
Praca zawodowa a funkcjonowanie rodziny – analizy i refleksje
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.10
PDF
Anna Gulczyńska
177-192
Użyteczność stosowania pojęcia „rodzina normalna” – z perspektywy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.11
PDF
Grażyna Teusz
193-204
Przez Ty człowiek staje się Ja. Coaching i filozofia dialogu – konstruktywne spotkanie
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.12
PDF
Konrad Maj
205-221
Uczelnia XXI wieku. Sieć społeczna studentów, absolwentów i kadry naukowodydaktycznej w innowacyjnym modelu kształcenia ideAGORA
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.13
PDF
Beata Szabała
223-245
Zasoby osobiste a niepełnosprawność sensoryczna
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.14
PDF
Beata Iwanicka
247-261
Bariery i przykłady wsparcia w procesie edukacji w środowisku osób z wadami słuchu
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.15
PDF
Michał Marciniak
263-281
Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Notre Dame w South Bend Indiana – tradycja, proces, nauczyciele
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.16
PDF
Elwira Litaszewska
283-294
Nieetatowe rozwiązanie karierowe jako sposób gromadzenia kapitału kariery
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.17
PDF
Rafał Włodarczyk
295-314
Okrucieństwo, przemoc i wychowanie według Michela de Montaigne’a. Szkic z deontologii pedagogicznej
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.18
PDF
Andrzej Kasperek
315-334
Słowiańszczyzna w podręcznikach. Studium socjologiczne nad możliwością budowania alternatywnych narracji historycznych o początkach państwa polskiego
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.19
PDF
Ramadan Izabel S.
335-349
Kultura, edukacja i tożsamość mniejszości – przypadek palestyńskich Arabów w Izraelu
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.20
PDF (English)
Dorota Probucka
351-364
O edukacji w zakresie praw zwierząt. Teoria Toma Regana
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.21
PDF
Alon Hirsh
365-384
Od siedzącego do aktywnego trybu życia: zmieniające się modele aktywności ruchowej u dzieci
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.22
PDF (English)
Jitka Lorenzová
385-402
Idea autorytetu w myśleniu pedagogicznym
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.23
PDF (English)
Hawari Nasreen
403-425
Doradca – próba określenia sensu jego roli
https://doi.org/10.14746/se.2017.43.24
PDF (English)