Nieetatowe rozwiązanie karierowe jako sposób gromadzenia kapitału kariery

Main Article Content

Elwira Litaszewska

Abstrakt

The structure of the study was subordinate to the question about the characteristics of career choices undertaken in the discourse of lifelong learning and career planning. The distinguishing mechanisms for selected career development approaches emphasize the importance of entrepreneurial attitudes and the effective use of personal resources. The accumulation of career capital can be a response to the demands of the modern labor market and to the dynamics of the changes taking place within it. This approach is quite strongly focused on non-career career choices, exemplified by start-ups.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Litaszewska, E. (1). Nieetatowe rozwiązanie karierowe jako sposób gromadzenia kapitału kariery. Studia Edukacyjne, (43), 283-294. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.17
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Anderson N., Cunningham-Snell N., Selekcja pracowników, przekł. A. Tyszkiewicz [w:] Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 2. Antoszkiewicz J.D., Rozwijanie przedsiębiorczości – wybrane koncepcje, [w:] Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, red. K. Piech, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003.
 3. Bańka A., Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy, [w:] Współczesna psychologia pracy i organizacji, red. Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 4. Blank S., Dorf B., Podręcznik startupu – budowa wielkiej firmy krok po kroku, przekł. B. Sałbut, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.
 5. Cybal-Michalska A., Rozwój kariery jako proces inwestowania w kapitał kariery, Studia Edukacyjne, 2012, 22.
 6. Głód G., Przedsiębiorczość publiczna w kontekście zarządzania zmianą w jednostkach ochrony zdrowia, [w:] Determinanty potencjału rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, K. Woźniak, Mfiles.pl, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2012.
 7. Hoffman R., Casnocha B., Jesteś start-upem. Buduj swoją przyszłość, inwestuj w siebie i reali-zuj się zawodowo, przekł. B. Sałbut, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
 8. Kiersztyn A., Nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy. Młodzi w zawodach poniżej kwalifikacji, [w:] Polityka edukacyjna wobec rynku pracy, red. D. Kotlorz, A. Rączaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 9. Melosik Z., Neurotyczna tożsamość w społeczeństwie neoliberalnym, Studia Edukacyjne, 2015, 37.
 10. Minta J., Doradcy uczelnianych Biur Karier jako realizatorzy programu „outplacement” dla społeczności akademickiej, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, 2003, 3(42).
 11. Mlonek K., Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1999.
 12. Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 13. Piorunek M., Kariera według młodych, czyli nowy paradygmat kariery na dysonansowym rynku pracy, Studia Edukacyjne, 2016, 38.
 14. Plencer-Borecka G., Gawron A., Borecki Ł., Udział kompetencji społecznych i działań transgresyjnych w kształtowaniu kapitału kariery, [w:] Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego. Studia Ekonomiczne 131, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 15. Ries E., Metoda Lean Startup, przekł. B. Sałbut, Wydawnictwo OnePress, Gliwice 2012.
 16. Solarczyk-Ambrozik E., Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku pracy a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 17. Solarczyk-Ambrozik E., Zmiany we wzorach przebiegu karier a całożyciowe uczenie się, [w:] Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się, red. E. Solarczyk-Ambrozik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
 18. Źródła internetowe
 19. Kaczmarczyk P., Tyrowicz J., Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, Biuletyn nr 3, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008, s. 7; http://rynekpracy. org/files/1bezrobocie.org.pl/public/biuletyny_fise/biuletyn_fise_nr4_kwalifikowani.pdf, [dostęp: 12.03.2017].
 20. Królak-Wyszyńska K., Czas na odchudzanie czyli czego korporacje mogą uczyć się od startu-pów; http://innovatika.pl/2016/08/16/czas-na-odchudzanie-czyli-czego-korporacje-moga-uczyc-sie-od-startupow, [dostęp: 12.03.2017].
 21. Phelps E.S., Rynek w cuglach, rozm. przepr. Jacek Żakowski, Polityka Cyfrowa, 2008; http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/270751,1,rozmowa-z-noblista-edmundem-phelpsem.read, [dostęp: 12.03.2017].
 22. Piotrowski B., Outplacement – podstawowy pakiet informacji, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2010, s. 4; http://rynekpracy.org/files/1bezrobocie. org.pl/public/broszury_outplacement_praca_w_polsce/100304_BPiotrowski_broszura_outplacement_PUP.pdf [dostęp: 12.03.2017]; https://aip.org.pl [dostęp: 12.03. 2017].