Bariery i przykłady wsparcia w procesie edukacji w środowisku osób z wadami słuchu
PDF

Słowa kluczowe

deaf and hard of hearing people
types of hearing loss
polish sign language
support in the education process

Jak cytować

Iwanicka , B. (2017). Bariery i przykłady wsparcia w procesie edukacji w środowisku osób z wadami słuchu. Studia Edukacyjne, (43), 247–261. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.15

Abstrakt

The article presents the problems of deaf and hard of hearing people in education. This topic is widely analyzed. The text describes the difficulties experienced by students at school, at various stages of learning, and the barriers experienced by deaf and hard of hearing students at higher education levels. In general, the hearing deficit entails various communication complications. The person with hearing impairment has a limited opportunity to have different experiences and what is most important in the text – hearing loss or deafness often makes it impossible to gain an optimal education. There are different methods of educating people from the non-hearing environment, depending on the degree of hearing impairment. Hearing impaired student often has difficulty understanding Polish, as it is not always their first language (their first language may be the Polish sign language). Hearing impaired students sometimes don’t understand academic texts because they have weaker poorer vocabulary due to their communication dysfunction. Another issue is the social isolation of many people with hearing impairments which often have a dilemma which environment to integrate with – with hearing or hearing impaired? Teaching staff approaches such people in different ways. Stereotypes do not help in educational progress (for example, the assumption that such students communicate only in sign language). It is important to be aware of the types of hearing loss and the different types of hearing (each hearing impaired hears differently and needs an individual approach). Finally, the article discusses the issue of education of people with hearing impairment from the category of “space”. Through “space” you can understand here the environment (school space, classes and associated architectural-acoustic barriers) as well as the language of the Deaf. The sign language is specifically designed for living space (some of the signatures must be shown in the specified movement and direction, depending on the intention of the sender).

https://doi.org/10.14746/se.2017.43.15
PDF

Bibliografia

Cytlak I., Studia wyższe a jakość życia osób niepełnosprawnych: studium porównawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Domagała-Zyśk E. (red.), Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

Jagoszewska I., Aktualizacje w kształceniu niesłyszących studentów surdopedagogiki, [w:] Edukacja niesłyszących: publikacja pokonferencyjna, red. M. Kowalska, E. Twardowska, Pol-ski Związek Głuchych, Łódź 2011

Kochan K., Studenci głusi i niedosłyszący na uczelniach wyższych, [w:] Globalno-lokalne wy-zwania uczelni wyższych związane z niepełnosprawnością, red. B.A. Orłowska, P. Prüfer, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013.

Krakowiak K., O wsparcie studentów niesłyszących w społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.

Krakowiak K., Polskie fonogesty, [w:] Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i Polsce: wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, red. i przekł. E. Domagała-Zyśk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

Krystkowiak B., Kształcenie studentów nie(do)słyszących – problemy i postulaty, [w:] Student z niepełnosprawnością w szkole wyższej, red. B. Tylewska-Nowak, W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

Ling D., The effects of hearing impairment. Newsounds, Alexander Graham Bell Association for the Deaf, Washington 1985.

Przybysz A., Niepełnosprawni w systemie oświatowym UE, Dialog i Edukacja, 2005, 1(164).

Romanowska P., Rzeźniczak D., Garncarek M., Migaj migiem. Polski Język Migowy dla początkujących, Studio Koloru, Łódź 2011.

Szczepankowski B., Wybrane zagadnienia kształcenia na poziomie wyższym osób z uszkodzonym słuchem, Student niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 1997, 1.

Szczepankowski B., Wyrównywanie szans osób niesłyszących: optymalizacja komunikacji językowej, Wydawnictwo Uczelniane WSRP, Siedlce 1998.

Szczepankowski B., Niesłyszący, głusi, głuchoniemi: wyrównywanie szans, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.

Trybus R., Karchmer M., School achievement scores of hearing impaired children: National data on achievement status and growth patterns, American Annals of the Deaf, 1977, 122.

Wiśniewska A., Egzaminy zewnętrzne a uczniowie z wadą słuchu – studium przypadku, Polski Związek Głuchych, Łódź 2016.

Wiśniewska B., Dzieci z wadą słuchu – specjalne potrzeby edukacyjne [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, red. E. Woźnicka, Polski Związek Głuchych, Łódź 2007.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.