Kulturnation kontra Verfassungsnation – historyczny spór wokół obywatelstwa i narodowości w Niemczech

Main Article Content

Dobrochna Hildebrandt-Wypych

Abstrakt

The almost entirely elite-driven liberalization of the right to acquire citizenship collides currently with the increasingly xenophobic sentiments and openly anti-immigrant movements among the general public all over Europe. Even in Germany discussions about the liberalization of citizenship law in the late 1990s have become a symbolic part of the dispute between supporters of ethnocentric Kulturnation (the cultural nation) and the advocates of civic Verfassungsnation (the constitutional nation). The article presents the historical context of the development of the German citizenship policy. It also raises the question of the possibility to create and legitimize – on the basis of liberalized regulations of the law on citizenship – new definitions of a symbolic membership in a civic community, located outside the traditional, ethnically based citizenship regime.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hildebrandt-Wypych, D. (1). Kulturnation kontra Verfassungsnation – historyczny spór wokół obywatelstwa i narodowości w Niemczech. Studia Edukacyjne, (40), 69-88. https://doi.org/10.14746/se.2016.40.5
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bodnar A., Obywatelstwo wielopoziomowe. Status jednostki w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.
 2. Brockmann S., Nuremberg. The Imagniary Capital, Camden House 2006.
 3. Brubaker R., Citizenship and Nationhood in France and Germany, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London 1992.
 4. Bultmann P.F., Dual Nationality and Naturalization Policies in the German Länder, [w:] Dual Nationality, Social Rights ad Federal Citizenship in the U.S. and Europe. The reinvention of citizenship, red. R. Hansen, P. Weil, Berghahn Books, New York 2005.
 5. Cholewiak S., Nacjonalizm w partiach zachodnioniemieckich, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1984.
 6. Conze W., Die deutche Nation. Ergebnis der Geschichte, Götingen 1963.
 7. Deutsch K.W., Nationenbildung – Nationalstaat – Integration, Düsseldorf 1972, w: Nation-Nationalismus-nationale Identität, red. D. Weidinger, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1998.
 8. Habermas J., Eine Art Schadensabwicklung. Die apologetischen Tendenzenin der deutschen Zeitgeschichtsschreibung, [w:] ”Historikerstreit”: Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, Piper Verlag, München 1987.
 9. Heilbronner K., Germany's Citizenship Law under Immigration Pressure, [w:] Dual Nationality, Social Rights ad Federal Citizenship in the U.S. and Europe. The reinvention of citizenship, red. R. Hansen, P. Weil, Berghahn Books, New York 2005.
 10. Howard M.M., The Causes and Consequences of Germany's New Citizenship Law, German Politics, 2008, 1.
 11. Howard M.M., The Politics of Citizenship in Europe, Cambridge University Press, New York 2009.
 12. Hroch M., Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, przekł. G. Pańko, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 2003.
 13. Inthorn S., German Media and National Identity, Cambria Press, New York 2007.
 14. Jagielski J., Obywatelstwo polskie. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998.
 15. Kastoryano R., Türken mit deutschem Pass: sociological and political aspects of dual nationality in Germany, [w:] Dual Nationality, Social Rights ad Federal Citizenship in the U.S. and Europe.
 16. The reinvention of citizenship, red. R. Hansen, P. Weil, Berghahn Books, New York 2005.
 17. Klusmeyer D., A 'guiding culture' for immigrants? Integration and diversity in Germany, Journal of Ethnic and Migration Studies, 2001, 27(3).
 18. Matros K., Muzułmanie w europejskiej przestrzeni publicznej na przykładzie miast niemieckich, [w:] Zachód a świat islamu – zrozumieć Innego, red. I. Kończak, M. Woźniak, Katedra Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej UŁ, Łódź 2012.
 19. Meinecke F., Weltbürgertum und Nationalstaat, München – Berlin 1919, w: Nation-Nationalismus-nationale Identität, red. D. Weidinger, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1998.
 20. Naujoks D., Klassische Einwände und mögliche Gegenargumente, 01.11.2009 (http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/57278/einwaende?p=all [dostęp:12.03.2014]).
 21. Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny, red. H. Dmochowska, A. Wolff-Powęska, Instytut Zachodni, Poznań 1999.
 22. Paluszyński T., Historia Niemiec i państw niemieckich. Zarys dziejów politycznych, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Języków Obcych, Poznań 2006.
 23. Robertson S.L., Globalization, Rescaling National Education Systems and Citizenship Regimes, [w:] Changing Notions of Citizenship Education in Contemporary Nation-states, red. K. Roth, N. Burbules, Sense Publishers, Rotterdam 2007.
 24. Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego: rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1964.
 25. Shils E., Co to jest społeczeństwo obywatelskie? [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie: rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1994.
 26. Tyszkiewicz J., Czapiewski E., Historia powszechna. Wiek XX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.