Nr 40 (2016)

Artykuły

Agnieszka Cybal-Michalska
7-19
Budowanie kariery jako proces inwestycji w portfolio
PDF
Magdalena Piorunek
21-38
Poczucie koherencji w konstruowaniu kariery (kontekst całożyciowego rozwoju jednostki)
PDF
Emilia Szymczak
39-54
Społeczne (re)konstrukcje zawodu inżyniera w kontekście rosnącego udziału kobiet w tradycyjnie męskich obszarach zawodowych
PDF
Zbyszko Melosik
55-67
Totalna piłka nożna i pomarańczowa tożsamość narodu holenderskiego
PDF
Dobrochna Hildebrandt-Wypych
69-88
Kulturnation kontra Verfassungsnation – historyczny spór wokół obywatelstwa i narodowości w Niemczech
PDF
Kinga Kuszak
89-112
Poważna rola niepoważnych rymowanek. Zabawa (gra) słowna w literaturze dla dzieci – jej wartość edukacyjna
PDF
Izabella Kaiser
113-126
Poziom kompetencji matematycznych dzieci kończących edukację przedszkolną w systemie Montessori. Perspektywa badawcza
PDF
Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Urszula Dernowska
127-148
Kultura współpracy w szkole w percepcji nauczycieli szkół gimnazjalnych
PDF
Magdalena Cuprjak
149- 162
Uczeń gimnazjum: wykreowana tożsamość „pomiędzy”
PDF
Ewa Bielska, Andrzej Czerkawski
163-176
Ryzyko, kryzys, trauma jako przedmiot oddziaływań reprezentantów profesji pomocowych – wybrane konteksty społeczne i psychologiczne
PDF
Barbara Jankowiak
177-190
Rodzinne i partnerskie uwarunkowania dobrostanu studentów
PDF
Agnieszka Skowrońska-Pućka
191- 211
Sytuacja edukacyjna małoletnich matek, wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych. Perspektywa biograficzna
PDF
Mirosława Czerniawska
213-227
Postawy wrażliwości społecznej versus postawy pragmatyczne i ich osobowościowe uwarunkowania
PDF
Stanisława Byra, Janusz Kirenko
229- 260
Kwestionariusz Reakcji Przystosowawczych (KRP) – polska adaptacja Reactions to Impairment and Disability Inventory – RIDI H. Livneha i R.F. Antonaka
PDF
Zohar Biber
261-282
Postawy młodzieży względem zaangażowania szkolnego rodziców: kontekst stosunków między rodzicami a nauczycielami
PDF
Ibraheem Abu Ajaj
283-303
Perspektywa porównawcza rezygnacji ze szkoły w sytuacjach ryzyka nastoletnich uczniów w beduińskim systemie oświaty w regionie Negew
PDF
Chen Eden
305-325
Relacja pomiędzy teorią umysłu a więzami społecznymi. Co możemy z nią zrobić?
PDF
Sali Manor Franco
327-352
Etykietowanie uczniów w instytucjach edukacyjnych w Izraelu poprzez ich status ekonomiczny
PDF (English)
Shiri Gonen-Avital
353-377
Różnorodność kulturowa i jej implikacje względem postaw rodziców wobec trudności w uczeniu się ich dzieci – przyczynek do badań
PDF (English)
Miri Hilai
379-409
Project Based Learning (PBL) jako obiecujące wyzwanie dla nauczania matematyki
PDF (English)
S. Izabel Ramadan
421-434
Wdrożenie metody konsultacji edukacyjnych w szkołach arabskich w Izraelu z perspektywy nauczycieli
PDF (English)