Uczeń gimnazjum: wykreowana tożsamość „pomiędzy”

Main Article Content

Magdalena Cuprjak

Abstrakt

This article presents a part of a study conducted in the middle school in a small town in the Region of Kujawsko-Pomorskie, interviews and drawing projections of students in one class. Analyses concern two categories: perceptions of the middle school as reported by the students and the new quality of the so-called “in-between” identity. This is an identity created by the specific context that simulated adulthood – a school “suspended” between the two worlds of childhood and adulthood.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Magdalena Cuprjak, M. C. (1). Uczeń gimnazjum: wykreowana tożsamość „pomiędzy”. Studia Edukacyjne, (40), 149- 162. https://doi.org/10.14746/se.2016.40.9
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bardziejewska M., Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków, [w:] Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A.I. Brzezińska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 2. Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
 3. Cuprjak M., Gimnazjum jako przestrzeń konstruowania tożsamości upozorowanej, [w:] Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe [re]interpretacje, red. A. Gromkowska- Melosik, Z. Melosik, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
 4. Cuprjak M., Doświadczanie codzienności ucznia. Etnografia zaangażowana, Przegląd Badań Edukacyjnych, 2014, 18.
 5. Czerka E., Rodzinne uwarunkowania odraczania dorosłości u młodych mężczyzn, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 6. Domalewski J., Mikiewicz P., Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym, IRWiR PAN, Toruń-Warszawa 2004.
 7. Konarzewski K., Drugi rok reformy strukturalnej systemu oświaty: Fakty i mity, Raport ISP, Warszawa 2001.
 8. Konarzewski K., Gimnazjum po dwóch latach – zamierzenia i wyniki, [w:] Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych, ISP, Warszawa 2002.
 9. Konarzewski K., Kształcenie i wychowanie w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2002/2003, ISP, Warszawa 2004.
 10. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2000.
 11. Marcia J., Ego Identity and Object Ralations, [w:] Empirical Perspectives on Object Relations Theory, red. J.M. Masling, R.F. Bornstein, American Psychological Association, Washington 1994.
 12. Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura i tożsamość. Migotanie znaczeń, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 13. Obuchowska I., Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 14. Orlofsky J.L, Marcia J.E, Lesser I.M., Ego identity status and the intimacy versus isolation crisis of young adulthood, Journal of Personality and Social Psychology, 1973, 27.
 15. Szymański J., Edukacyjne problemy współczesności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.