Poziom kompetencji matematycznych dzieci kończących edukację przedszkolną w systemie Montessori. Perspektywa badawcza

Main Article Content

Izabella Kaiser

Abstrakt

The presented article discusses the issue of mathematical education in kindergartens that follow the Montessori education method. The basic assumptions of the educational system developed by M. Montessori have been discussed, with a special focus on mathematical education. The article presents the results of empirical research proving that children who complete their preschool education in the Montessori system demonstrate a high level of mathematical competencies as indicated in the Core Curriculum for Pre-school Education. The best results obtained by the examined children related to such competencies as counting objects, discriminating between correct and faulty counting, determining if two sets are equal in number, using ordinal numerals and spatial orientation tasks, including telling left from right, determining directions and the position of objects. The tasks that proved the most difficult for all the examined children were those related to temporal orientation. The diagnosed high level of mathematical competencies of children completing their pre-school education leads to the optimistic conclusion that mathematical education based on the principles of the Montessori system ensures educational effectiveness.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaiser, I. (1). Poziom kompetencji matematycznych dzieci kończących edukację przedszkolną w systemie Montessori. Perspektywa badawcza. Studia Edukacyjne, (40), 113-126. https://doi.org/10.14746/se.2016.40.7
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Guz S., Edukacja w systemie Montessori, t. 1 i 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 1998.
  2. Guz S., Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Kształcenie i osiągnięcia dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
  3. Kłysiewicz J., Zakres i aspekty umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich – przegląd aspektów rozumowania, [w:] Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Wybrane zagadnienia, red. U. Oszwa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
  4. Kruk J., W poszukiwaniu źródeł dydaktyki interaktywnej, [w:] Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia, red. D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2011.
  5. Morawska Z., Rozwijanie pojęć matematycznych, [w:] Podstawy pedagogiki przedszkolnej, red. M. Kwiatowska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.
  6. Skjöld Wennerström K., Bröderman Smeds M., Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole, przekł. I. Łabędzka-Karlöf, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
  7. Steenberg U., Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu, przekł. M. Jałowiec, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004.
  8. Surma B., Gotowość szkolna do uczenia się matematyki dzieci sześcioletnich w przedszkolu Montessori – raport z badań, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2013, 28.
  9. Szewczuk K., Gotowość szkolna dzieci 5-i 6-letnich w zakresie kompetencji matematycznych –analiza porównawcza, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 2014, 33