Sytuacja edukacyjna małoletnich matek, wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych. Perspektywa biograficzna
PDF

Słowa kluczowe

premature maternity
underage mothers
educational care facilities foster-children
education

Jak cytować

Skowrońska-Pućka, A. . (2020). Sytuacja edukacyjna małoletnich matek, wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych. Perspektywa biograficzna. Studia Edukacyjne, (40), 191–211. https://doi.org/10.14746/se.2016.40.12

Abstrakt

One of the most severe consequences resulting from premature motherhood is the inability or shortening of the education period. Author’s empirical verification indicate that the majority of researched girls (underage mothers, educational care facilities foster-children) quickly leave school and interrupt education once their child is born. The narration analysis indicated that its main cause was the difficulty in combining the role of a mother and a student, together with the lack of support from the closest. Only few girls managed to continue education, unfortunately they chose private, evening schools which are known for low quality education. The presented fragmentary empirical verifications indicate that early parenthood reduces the education period. Educational-care facilities foster-children, coming from low-educated families and professional qualifications find it particularly hard or impossible to achieve secondary or even lower-secondary education. Lack of education and professional qualifications has lead them to take up low-income jobs, that do not require any qualifications or to obtain money illegally. Recognizing various consequences of premature motherhood, both individual and social, there is no doubt that teenage mothers, especially foster children of educational-care facilities, should be taken care of. There is only one legal record concerning the education of pregnant student or underage mothers, however, it is not precise, which means that schools have to interpret it by themselves and introduce their own procedures. The subject of the present article is prevention, support and help given to underage pregnant students or underage mothers by the teachers, educators, or peers, who are potential beneficiaries of help, i.e. underage mothers fulfilling the education duty.

https://doi.org/10.14746/se.2016.40.12
PDF

Bibliografia

Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Bidzan M., Nastoletnie matki. Psychiczne aspekty ciąży, porodu i połogu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Bidzan M., Nastoletnie rodzicielstwo. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2013.

Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, tom 3, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

Brzezińska A., Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania, Remedium, 2003, 12(130).

Bunio-Mroczek P., Nastoletnie rodzicielstwo jako problem społeczny. Rezultaty badań łódzkich na tle Wielkiej Brytanii i USA, 2010, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_254, [dostęp: 11.05.2016].

Bunio-Mroczek P, Nastoletnie rodzicielstwo w łódzkich enklawach biedy, rozprawa doktorska, Łódź 2015, http://docplayer.pl/6935699-Nastoletnie-rodzicielstwo w-lodzkichenklawach-biedy.html, [dostęp: 4.09.2016].

Bunio-Mroczek P., Warzywoda-Kruszyńska W., Wczesne rodzicielstwo jako zagrożenie biedą i wykluczeniem społecznym, 2010, http://www.wzlot.uni.lodz.pl/pub/dokumenty/123234.pdf, [dostęp: 7.05.2016].

Frankowicz-Gasiul B., Michalik A., Czerwińska A., Zydorek M., Olszewska J., Olszewski J., Ciąża młodocianych – problem medyczny i społeczny, Studia Medyczne, 2008, http://docplayer.pl/6714134-Ciaza-mlodocianych-problem-medyczny-i-spoleczny.html [dostęp: 2.02.2014].

Izdebski Z., Niemiec T., Wąż K., (Zbyt)młodzi rodzice, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011.

Kempińska U., Małżeństwa młodocianych. Ciąża, ślub i co dalej…? Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2012.

Krawiec M., Wejście w dorosłe życie – pierwszym poważnym kryzysem, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2009, X, 11, http://docplayer.pl/3519461-Czlowiek-w-kryzysiewspolczesne-problemy-zyciowe-i-zawodowe-przedsiebiorczosc-zarzadzanie-tom-xzeszyt-11-lodz-2009.html [dostęp: 11.01.2016].

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2010.

Kubinowski D., Nowak M., Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.

Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.

McWhirter J.J., McWhirter B.T., McWhirter A.M., McWhirter E.H., Zagrożona młodzież, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2005.

Mikołajczyk-Lerman G., Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny, Polityka Społeczna, 2007, 8, https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/10/ps_8_2007_g_mikolajczyk-lerman.pdf [dostęp: 12.04.2016].

Pasternak A., Schier K., Życie bez dzieciństwa – parentyfikacja u kobiet z syndromem DDA, Psychiatria Polska, 2014, 48(3).

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.

Rocznik Demograficzny 2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2014,3,8.html, [dostęp: 11.01.2015].

Skowrońska-Pućka A., (Przed)wczesne macierzyństwo – perspektywa biograficzna. Diagnoza, pomoc i wsparcie, 2015, niepublikowana rozprawa doktorska.

Skowrońska-Zbierzchowska A., Doświadczenia małoletnich rodziców, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Szukalski P., Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce, Polityka Społeczna, 2011, 1.

Włodarek J., Ziółkowski M., Metoda biograficzna w socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1990.