Kultura współpracy w szkole w percepcji nauczycieli szkół gimnazjalnych

Main Article Content

Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Urszula Dernowska

Abstrakt

School culture, more than any other single factor, determines the ultimate success or failure of any school. Undoubtedly, it is one of the indicators of school quality as well as a multifaceted concept composed of many factors. The article presents the results of the pilot study which was aimed to determine the perception of collaborative school culture by the teachers. The research was administered to middle schools’ teachers in the regions of Podkarpacie and Mazovia. The quantitative research perspective was used to obtain data to validate factors such as: unity of purpose, collaborative leadership, professional development, teacher collaboration, collegial support, and learning partnership. The Polish version of the School Culture Survey inventory (S. Gruenert, J. Valentine, 1998) was used. The results implied that teachers and school principals generally value and contribute to creating a collaborative school culture, but still do not pay as much attention as necessary to create learning partnership with parents.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tłuściak-Deliowska, A., & Dernowska, U. (1). Kultura współpracy w szkole w percepcji nauczycieli szkół gimnazjalnych. Studia Edukacyjne, (40), 127-148. https://doi.org/10.14746/se.2016.40.8
Dział
Artykuły
Biogram autora

Urszula Dernowska

 

 

Bibliografia

 1. Adrjan B., Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.
 2. Augustyniak E., Kultura organizacyjna szkoły jako organizacji uczącej się, [w:] Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, red. E. Augustyniak, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011.
 3. Brankovic N., Rodić V., Determination of Indicators of School Culture in Primary Schools, The New Educational Review, 2012, 3.
 4. Bruner D.Y., Greenlee B.J., Analysis of school work culture in schools that implement comprehensive school reform models, Journal of Research for Educational Leaders, 2004, 2(3).
 5. Butucha K.G., School Type and School Setting Differences in Teachers Perception of School Culture, International Journal of Education and Research, 2013, 1(12).
 6. Dernowska U., Profesjonalna wiedza nauczyciela – źródła i sposoby eksploatacji, Ruch Pedagogiczny, 2012, 3.
 7. Dernowska U., Kultura szkoły – pojęcie, wymiary, modele, Ruch Pedagogiczny (w przygotowaniu).
 8. Dorczak, R., Cechy kultury organizacyjnej szkoły w aspekcie reformy nadzoru pedagogicznego, [w:] Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, red. E. Augustyniak, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011.
 9. Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.
 10. Fisher D., Frey N., Pumpian I., How to Create a Culture of Achievement in your School and Classroom, ASCD, Alexandria 2012.
 11. Gruenert S., Shaping a New School Culture, Contemporary Education, 2000, 71 (2).
 12. Gruenert S., Valentine J., Development of a school culture survey – unpublished doctoral dissertation, University of Missouri 1998.
 13. Gumuseli A.I., Eryilmaz A., The Measurement of Collaborative School Culture (CSC) on Turkish Schools, New Horizons in Education, 2011, 59(2).
 14. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Kultury i organizacje, przekł. M. Durska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 15. Klus-Stańska D., Dzień jak co dzień. O barierach zmiany kultury szkoły, [w:] Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
 16. Macneil A.J., Prater D.L., Busch S., The effects of school culture and climate on student achievement, International Journal of Leadership in Education, 2009, 1.
 17. Maslowski R., School Culture and School Performance. An Explorative Study into the Organizational Culture of Secondary Schools and Their Effects, Ph.D. thesis, University of Twente 2001.
 18. Maslowski R., A Review of Inventories for Diagnosing School Culture, Journal of Educational Administration, 2006, 44(1).
 19. Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.
 20. Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.
 21. Olson L., A study of school culture, leadership, teacher quality and student outcomes via a performance framework in elementary schools participating in a school reform initiative, Ph.D. dissertation, University of Florida 2009.
 22. Polak K., Kultura szkoły. Od relacji społecznych do języka uczniowskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
 23. Przyborowska B., Kultura organizacyjna oświaty w zmiennym otoczeniu, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn 2007.
 24. Quiambao J.E., An analysis and comparison of school culture with academic achievement of middle school students with specific learning disabilities, Ph.D. dissertation, University of Central Florida 2004.
 25. Ramsey R.D., Don’t Teach the Canaries not to Sing, Corwin Press, Thousand Oaks 2008.
 26. Schoen L.T., Teddlie C., A new model of school culture: a response to a call for conceptual clarity, School Effectiveness and School Improvement, 2008, 19(2).
 27. Strutyńska E., Mobbing wśród nauczycieli a kultura organizacji – relacja z badań, Kwartalnik Pedagogiczny (w przygotowaniu).
 28. Tłuściak-Deliowska A., Klimat szkoły jako przedmiot badań. Wątpliwości i wyzwania, Ruch Pedagogiczny (w przygotowaniu).
 29. Tucholska S., Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
 30. Tuohy D., Dusza szkoły, przekł. K. Kruszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 31. Wiśniewska M., Subkultura zespołów nauczycielskich w kulturze szkoły rozwijającej się, [w:] Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, red. E. Augustyniak, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011.