W poszukiwaniu nowych (meta)modeli edukacji XXI wieku
PDF

Słowa kluczowe

soft skills
hard skills
new culture of learning
learning organization
Prussian model of education
turquoise education
wisdom
spirituality

Jak cytować

Morbitzer, J. . (2018). W poszukiwaniu nowych (meta)modeli edukacji XXI wieku. Studia Edukacyjne, (50), 7–29. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.1

Abstrakt

The aim of the publication is to present new models of education appropriate to the twenty-first century and the needs of modern network society. The article presents a comprehensive substantiation for necessity changes in education, resulting from technological development, as well socio-cultural changes. The article characterizes selected models of education of the future: a new culture of learning, the school as a learning organization, so-called turquoise education, and education for wisdom and spirituality. It is emphasized that essential for the new models are new interpersonal relationships and basing on humanistic values rather than on new technologies.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.1
PDF

Bibliografia

Bauer J., Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2015.

Bauman Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

Bauman Z., O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2012.

Bauman Z., Leoncini T., Płynne pokolenie, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018.

Bińczyk E., Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Gadacz T., Uniwersytet w czasach bezmyślności, wykład inauguracyjny, AGH, Kraków, http://www.agh.edu.pl/info/article/uniwersytet-w-czasach-bezmyslnosci-wyklad-inauguracyjny/ [dostęp: 12.11.2018].

Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce, red. H. Dumont, D. Istance, F. Benavides, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

de Kerckhove D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2001.

Kierunek turkus, Edukacja i Dialog, 2017, 1-2.

Laloux F., Pracować inaczej, Studio Emka, Warszawa 2015.

Maliński J., Technika jako zjawisko historyczne w myśli Karola Marksa, Edmunda Husserla i Martina Heideggera, Filo-Sofija, 2016, 32.

McLuhan. Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

Morbitzer J., Nowa kultura uczenia się – ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie, [w:] Edukacja jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2014.

Morbitzer J., O efekcie cieplarnianym w edukacji, [w:] Człowiek – Media – Edukacja, red. J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2015.

Morbitzer J., Współczesna przestrzeń obecności człowieka – między realnością a wirtualnością, Pedagogika, 2016, 13, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły „Humanitas”, red. A. Kamińska, Sosnowiec 2016.

Pacewicz G., My, dzieci noosfery, http://naukowy.blog.polityka.pl/2007/04/12/my-dzieci-noosfery/ [dostęp: 10.11.2018].

Polak M. Najważniejsze w szkole są relacje? http://www.edunews.pl/system-edukacji/nauczyciele/3363-najwazniejsze-w-szkole-sa-relacje [dostęp: 10.11.2018].

Przewrót kopernikański – oddolnie zmieniamy polską edukację, red. R. Firmhofer, A. Hildebrandt, Wydawnictwo Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2014.

Rasfeld M., Breidenbach S., Budząca się szkoła, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2015.

Robinson K., Aronica L., Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację, Wydawnictwo Element, Kraków 2015.

Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2003.

Stevens E., What is Unschooling? http://www.naturalchild.org/guest/earl_stevens.html [dostęp: 17.11.2018].

Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016.

Szymiec R., Umysł (w) sieci. Edukacja medialna dla uczestnictwa w kulturze globalnej, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2016.

Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Thomas D., Brown J.S., A New Culture of Learning: Cultivating the Imagination for a World of Constant Change, Lexington, Kentucky 2011.

Zuckerberg przedstawił śmiałą wizję świata przyszłości, https://www.wprost.pl/swiat/10043189/Zuckerberg-przedstawil-smiala-wizje-swiata-przyszlosci-Chce-radykalnego-zaciesnienia-globalnych-wiezi-spolecznych.html [dostęp: 17.11.2018].