Nr 50 (2018)

Studia i rozprawy

Janusz Morbitzer
7-29
W poszukiwaniu nowych (meta)modeli edukacji XXI wieku
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.1
PDF
Andrzej Twardowski
31-44
Rola rówieśniczego tutoringu w edukacji inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawnościami
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.2
PDF
Anna Jakoniuk-Diallo
45-55
Miejsce muzykoterapii w stymulowaniu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.3
PDF
Kinga Kuszak
57-71
Motyw rozstania w literaturze dla dzieci – perspektywa pedagogiczna
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.4
PDF
Joanna Madalińska-Michalak
73-94
Nauczyciele etyki o swoich kwalifikacjach, kształceniu i doskonaleniu zawodowym
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.5
PDF
Sławomir Banaszak
95-106
Kapitał społeczny – krótkie losy pojęcia
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.6
PDF
Magda Karkowska
107-120
Terapeutyczne aspekty wywiadu narracyjnego w perspektywie prowadzenia badań biograficznych
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.7
PDF
Anna Sobczak
121-133
Dostęp do szkolnictwa wyższego – od orientacji na elitę poprzez demokratyzację do parentokracji
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.8
PDF (English)
Agnieszka Kruszwicka, Michał Klichowski
135-150
City-based learning – koncepcja uczenia się poprzez miasto. Tło teoretyczne, podstawowe założenia, przyszłe konteksty rozwoju i implementacji
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.9
PDF
Edyta Głowacka-Sobiech
151-158
Zapomniane uczone Uniwersytetu Poznańskiego: doc. dr hab. Wisława Knapowska – nauczycielka i historyczka (7.06.1889-8.05.1956)
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.10
PDF
Piotr Gołdyn
159-168
Czasopismo „Głos Szkoły i Rodziny” (1925-1926) źródłem do rozważań nad współpracą domu ze szkołą w okresie II RP
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.11
PDF
Ewa Jarosz
169-196
Dziecko i dzieciństwo – dialektyka konstruktów w dyskursie społecznym i naukowo- -badawczym
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.12
PDF
Mariusz Dembiński
197-212
Ustawa 2.0 w prakseologicznym projekcie ustanawianej rzeczywistości
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.13
PDF
Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska, Josef Malach, Milan Chmura
213-228
Stymulacja nauki uczniów polskich i czeskich za pomocą narzędzi e-learningowych
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.14
PDF (English)
Marek Sokołowski
229-239
Wyjście z ciszy. Rola kulturalna, edukacyjna i terapeutyczna Olsztyńskiej Pantomimy Głuchych
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.15
PDF (English)
Alena Vališová , Petr Svoboda
241-255
Nauczyciel szkoły wyższej i jego kompetencja zawodowa
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.16
PDF (English)
Barbara Toroń-Fórmanek
257-273
Geragogika resocjalizacyjna w jednostkach penitencjarnych. Starość, długowieczność więzienna
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.17
PDF
Małgorzata Kabat
275-287
Budowanie tożsamości przez nauczyciela
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.18
PDF
Małgorzata M. Ptak , Mirosław J. Śmiałek
289-306
Osoba nauczyciela wobec patologii w przestrzeni edukacyjnej
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.19
PDF
Mirosława Ściupider-Młodkowska
307-320
Kobiety na bieżni do satysfakcjonujących relacji partnerskich i rodzinnych w kulturze celebrującej „Ja”
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.20
PDF
Grażyna Teusz
321-330
Doświadczenie domu rodzinnego w narracjach (auto)biograficznych osób z rodzin polskich na emigracji
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.21
PDF
Monika Adamska-Staroń
331-349
Spotkanie z wybranymi tekstami kultury popularnej. W stronę relacyjnego bycia w świecie
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.22
PDF
Karolina Domagalska-Nowak
351-368
Edukacja religijna w Norwegii
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.23
PDF
Renata Bednarz-Grzybek , Izabela Krasińska
369-385
Edukacja zdrowotna i seksualna na łamach „Świata Płciowego” (1905-1906)
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.24
PDF
Konrad Kulikowski
387-397
Idea uniwersytetu kształcącego ludzi zaangażowanych w pracę
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.25
PDF
Magdalena Andrys
399-411
Folklor w edukacji muzycznej – metoda projektów
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.26
PDF
Agnieszka M. Barwicka
413-423
Świadomość konsumencka młodzieży
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.27
PDF
Alicja Ławiak
425-440
Obraz kobiecości i męskości jako rezultat procesów socjalizacji we współczesnym świecie].
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.28
PDF (English)
Edyta Nowak-Żółty, Tomasz Bożerocki
441-452
Platforma e-learningowa narzędziem w nauczaniu zdalnym osób dorosłych
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.29
PDF
Anna Schmidt
453-462
Dziecko z rodziny alkoholików w środowisku szkolnym
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.30
PDF (English)
Laila Abu-Ahmed
463-486
Wpływ pracy w szkolnym projekcie na zachowanie studentów
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.31
PDF (English)
Nehaya Awida-Yehya
487-514
Paradoksalny azyl tożsamości – poszukiwanie tożsamości palestyńskiej w edukacji dwujęzycznej
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.32
PDF (English)
Karina Leksy , Alina Dworak
515-534
Możliwości kształtowania zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży pokolenia „Digital Natives”
https://doi.org/10.14746/se.2018.50.33
PDF (English)