Folklor w edukacji muzycznej – metoda projektów

Main Article Content

Magdalena Andrys

Abstrakt

In times of prevailing mass pop-culture there is almost no space for traditions and customs connected with folklore. Educationalists and music teachers continue to pursue progressive methods demonstrating the artistic values of folklore. Project-based learning is a method which can be the beginning of forming an attitude of respect and cultivation of national heritage. This method may not only can develop social abilities, teach self-reliance and organization, but also create an opportunity to find interest even among most difficult problematic issues. A recent project ‘Muzyczna Kawaleriada z Uśmiechem – Regiony kulturowe Polski’ has already created a possibility for researching if the above method can be applied for musical education for grades 4-6. Folk culture, especially songs and dances, has become a subject of observation for teachers and at the same time an evaluation for students. A questionnaire was used for that purpose. All three stages of the project, preparation, realization and presentation as well as the results of conducted research show that project-based learning is an attractive and effective method of music education. Certain values of the beauty of Polish folk songs and dances are also indicated.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Andrys , M. (1). Folklor w edukacji muzycznej – metoda projektów. Studia Edukacyjne, (50), 399-411. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.26
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Bielawski L., Mioduchowska A., Polska pieśń i muzyka ludowa, t. 2 – Kaszuby. Część III – Pieśni powszechne i zawodowe, Warszawa 1998.
 2. Dąbrowska G., Tańcujże dobrze, Warszawa 1991.
 3. Dylak S., Barabasz G., Hejwosz-Gromkowska D., Metoda projektów w edukacji ponadpodstawowej (na przykładzie przedmiotów przyrodniczych), Poznań 2014.
 4. Gołębniak B.D., Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002. http://www.kolberg2014.org.pl/pl/2014/idea
 5. Kilpatrick W.H., The Project Method, Teachers College Record, 1918, XIX, 4.
 6. Kodaly Z., Pieśń ludowa w wychowaniu muzycznym, [w:] Zoltan Kodaly o edukacji muzycznej. Pisma wybrane, red. M. Jankowska, Warszawa 2002.
 7. Krajcik J.S., Blumenfeld P.C., Project – based learning, [w:] Cambridge handbook of learning sciences, red. K. Sawyer, Cambridge 2006.
 8. Lipska E., Przychodzińska M., Drogi do muzyki, Warszawa 1999.
 9. Mikina A., Zając B., Metoda projektów w gimnazjum, Warszawa 2002.
 10. Mikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej, Kraków 2004.
 11. Potocka B., Nowak L., Projekty edukacyjne, Kielce 2002.
 12. Przychodzińska-Kaciczak M., Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – współczesność, Warszawa 1979.
 13. Szymański M.S., Wokół metody projektów Karla Freya, Kwartalnik Pedagogiczny, 1993, 3/4.
 14. Szymański M.S., Rozprawa o metodzie (projektów), [w:] Pedagogika w pokoju nauczycielskim, red. K. Kruszewski, Warszawa 2000.