Folklor w edukacji muzycznej – metoda projektów
PDF

Słowa kluczowe

folklore
music education
project method

Jak cytować

Andrys , M. (2020). Folklor w edukacji muzycznej – metoda projektów. Studia Edukacyjne, (50), 399–411. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.26

Abstrakt

In times of prevailing mass pop-culture there is almost no space for traditions and customs connected with folklore. Educationalists and music teachers continue to pursue progressive methods demonstrating the artistic values of folklore. Project-based learning is a method which can be the beginning of forming an attitude of respect and cultivation of national heritage. This method may not only can develop social abilities, teach self-reliance and organization, but also create an opportunity to find interest even among most difficult problematic issues. A recent project ‘Muzyczna Kawaleriada z Uśmiechem – Regiony kulturowe Polski’ has already created a possibility for researching if the above method can be applied for musical education for grades 4-6. Folk culture, especially songs and dances, has become a subject of observation for teachers and at the same time an evaluation for students. A questionnaire was used for that purpose. All three stages of the project, preparation, realization and presentation as well as the results of conducted research show that project-based learning is an attractive and effective method of music education. Certain values of the beauty of Polish folk songs and dances are also indicated.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.26
PDF

Bibliografia

Bielawski L., Mioduchowska A., Polska pieśń i muzyka ludowa, t. 2 – Kaszuby. Część III – Pieśni powszechne i zawodowe, Warszawa 1998.

Dąbrowska G., Tańcujże dobrze, Warszawa 1991.

Dylak S., Barabasz G., Hejwosz-Gromkowska D., Metoda projektów w edukacji ponadpodstawowej (na przykładzie przedmiotów przyrodniczych), Poznań 2014.

Gołębniak B.D., Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002. http://www.kolberg2014.org.pl/pl/2014/idea

Kilpatrick W.H., The Project Method, Teachers College Record, 1918, XIX, 4.

Kodaly Z., Pieśń ludowa w wychowaniu muzycznym, [w:] Zoltan Kodaly o edukacji muzycznej. Pisma wybrane, red. M. Jankowska, Warszawa 2002.

Krajcik J.S., Blumenfeld P.C., Project – based learning, [w:] Cambridge handbook of learning sciences, red. K. Sawyer, Cambridge 2006.

Lipska E., Przychodzińska M., Drogi do muzyki, Warszawa 1999.

Mikina A., Zając B., Metoda projektów w gimnazjum, Warszawa 2002.

Mikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej, Kraków 2004.

Potocka B., Nowak L., Projekty edukacyjne, Kielce 2002.

Przychodzińska-Kaciczak M., Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – współczesność, Warszawa 1979.

Szymański M.S., Wokół metody projektów Karla Freya, Kwartalnik Pedagogiczny, 1993, 3/4.

Szymański M.S., Rozprawa o metodzie (projektów), [w:] Pedagogika w pokoju nauczycielskim, red. K. Kruszewski, Warszawa 2000.