Wyjście z ciszy. Rola kulturalna, edukacyjna i terapeutyczna Olsztyńskiej Pantomimy Głuchych
PDF (English)

Słowa kluczowe

amateur theatre
Olsztyn Mime Ensamble
deaf
silent actors
Bohdan Głuszczak

Jak cytować

Sokołowski , M. (2020). Wyjście z ciszy. Rola kulturalna, edukacyjna i terapeutyczna Olsztyńskiej Pantomimy Głuchych. Studia Edukacyjne, (50), 229–239. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.15

Abstrakt

The article recalls the role played by the Olsztyn Mime Ensamble in the culture of the region of Warmia and Mazury and Poland. The Ensamble gained their artistic rank thanks to the theater director, professor Bohdan Głuszczak (1936-2016).

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.15
PDF (English)

Bibliografia

"10 lat Olsztyńskiej Pantomimy Głuchych. Mówiący gestem" [10 years of the Olsztyn Mime Ensemble of the Deaf. Speaking by Gesture] (catalogue), Department of Culture of the Presidium of the Provincial National Council in Olsztyn, Olsztyn 1967.

Berliner F., Polish Mime Ensemble of the Deaf “Show Business” of 21 August 1975.

Białostocki J., Dürer, „Sztuka” Publishing House, Warszawa 1956.

Bohdan Głuszczak’s statement in an interview with Tadeusz Prusiński – TP’s private archives. Francisco Goya y Lucientes, „Caprichos”, cykl 80 rycin. Katalog wystawy z okazji 200-lecia urodzin artysty, 17 marzec – 17 kwiecień 1947 r. [Francisco Goya y Lucientes, „Caprichos,” a series of 80 etchings. Catalogue of an exhibition on the 200th anniversary of the artist’s birth, 17 March – 17 April 1947]. Muzeum Narodowe w Warszawie, 1947.

Głuszczak B., Wszystko powiedzieć nic nie mówiąc [To Say It All While Saying Nothing], „Scena”, 1973, 4.

Głuszczak B., Wyjście z „polskiej otchłani” – rozmowa Bohdana Głuszczaka z Bohdanem Kurowskim [Getting Out of the „Polish abyss” – Bohdan Głuszczak’s interview with Bohdan Kurowski], [in:] programme booklet for „The Polish Requiem”, choreodram in 10 images, Stefan Jaracz Theatre, Olsztyn 1978.

Keller I., Sztuka zatopiona w milczeniu [Art Plunged in Silence] “Teatr”, 1978, 12.

Program integracyjny “Być razem” [“To Be Together” integration programme], programme information booklet, Olsztyn 1996.

Prusiński T., Milczący komedianci. Rzecz o Bohdanie Głuszczaku i Pantomimie Olsztyńskiej [The Silent Comedians. A Study on Bohdan Głuszczak and the Olsztyn Mime Ensemble], Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie and Pracownia Wydawnicza ElSet, Olsztyn 2015.

Sokołowski M., Speaking by Gesture, “Film”, 1988, 4.

Z dziejów pantomimy, czyli pałac zaczarowany [From the History of Pantomime, or the Enchanted Palace], Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.