Spotkanie z wybranymi tekstami kultury popularnej. W stronę relacyjnego bycia w świecie
PDF

Słowa kluczowe

meeting
education
popular culture
rock music

Jak cytować

Adamska-Staroń , M. (2020). Spotkanie z wybranymi tekstami kultury popularnej. W stronę relacyjnego bycia w świecie. Studia Edukacyjne, (50), 331–349. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.22

Abstrakt

This text aims to familiarize the reader with a certain way of thinking about the category of meeting, selected pedagogical consequences that can take place as a result of young people’s encounter with texts of popular culture, especially with rock music and film, and to include the recipient in the discussion of the presented issue. The text consists of three parts. The first part is an introduction to the range of questions and treats the meeting as a pedagogical category. The second section focuses on the phenomenon of meeting texts of popular culture, more specifically rock and film narratives, while the third, summarizing part describes the meeting of young people with rock narratives on the basis of the results of the author’s own research.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.22
PDF

Bibliografia

Adamska-Staroń M., Edukacyjne konteksty rockowych narracji. Perspektywa teoretyczno-badawcza, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.

Adamska-Staroń M., Spotkanie z Innym w perspektywie idei dialogu, Pedagogika XXIII. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza, 2014, XXIII.

Biłos E., Ku nauczaniu personalistycznemu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, 2000.

Bruner J., Życie jako narracja, Kwartalnik Pedagogiczny, 1990, 4(138).

Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przekł. J. Doktór, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1992.

Buber M., Wychowanie, przekł. S. Grygiel, Wydawnictwo Znak, 1968, 4(166).

Burszta W., Kultura popularna jako wspólnota uczuciowa, Kultura Popularna, 2002, 0.

Burszta J., Rychlewski M. (red.), A po co nam rock. Między duszą a ciałem, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2003.

Campbell P.S., Of Garage Bands and Song-getting: The Musical Development of Young Rock Musicians, Research Studies in Music Education, 1995, 4, 1.

Curtis J., Rock Eras: Interpretations of Music and Society, 1954–1984, Bowling Green State University Popular Press, Ohio 1987.

Cutler C., O muzyce popularnej. Pisma teoretyczno-krytyczne, przekł. I. Socha, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 1999.

Cybal-Michalska A., Wierzba P. (red.), Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Derbis R., Dlaczego zajmujemy się jakością życia, [w:] Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego, red. R. Derbis, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2010.

Dołęga Z., Samotność młodzieży – analiza teoretyczna i studia empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.

Dorobek A., Rock – problemy, sylwetki, konteksty (szkice z estetyki i socjologii rocka), Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2001.

Dudziuk M., Szczepańska S., Filmowanie jest filozofowaniem, Melee, 2009, 5.

Folkierska A., Kształcąca funkcja pytania. Perspektywa hermeneutyczna, [w:] Odmiany myślenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1995.

Frith S., Sound Effects: Youth, Leisure and the Politics of Rock&Roll, Pantheon Books, New York 1981, London 1983.

Greenfield P.M., Bruzzone L., Koyamatsu K., Satuloff W., Nixon K., Brodie M., Kingsdale D., What is Rock Music Doing to the Minds of our Youth? A First Experimental Look at the Effects of Rock Music Lyrics and Music Videos, The Journal of Early Adolescence (JEA), 1987, 7, 3.

Gromkowska-Melosik A. (red.), Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, Poznań 2007.

Gromkowska-Melosik A., Edukacja i nierówność społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Gromkowska-Melosik A., Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Guardini R., Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los, przekł. Z. Włodkowa, M. Turowicz, J. Bronowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1969.

Heidegger M., Bycie i czas, przekł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Hejwosz D., Jakubowski W. (red.), Kultura popularna – Tożsamość – Edukacja, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Hoffmann B., Rock a przemiany kulturowe końca XX wiek, Semper, Warszawa 2001.

Idzikowska-Czubaj A., Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.

Idzikowska-Czubaj A., Rock w PRL-u. O paradoksach współistnienia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.

Jakubowski W., Edukacja w dobie kultury popularnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.

Jakubowski W., Wstęp, [w:] Kultura popularna – Tożsamość – Edukacja, red. D. Hejwosz, W. Jakubowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Jakubowski W., Jaskulska S. (red.), Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty socjalizacyjne i edukacyjne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Kowalik S., Jakość życia psychicznego, [w:] Jakość rozwoju a jakość życia, red. R. Derbis, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 2000.

Kowalik S., Temporalne uwarunkowania jakości życia, [w:] Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, red. A. Bańka, R. Derbis, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994.

Królikowski W., Mowa wzmacniaczy. Definicja i treść utworu rockowego, Jazz, 1982, 4.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Łódź 1981.

Lodder G., Goossens L., Scholte R., Verhagen M., Adolescent Loneliness and Social Skills: Agreement and Discrepancies Between Self-, Meta-, and Peer-Evaluations, Journal of Youth and Adolescence, 1998, 45(12).

Luhmann M., Hawkley L., Age Differences in Loneliness From Late Adolescence to Oldest Old Age, Developmental Psychology, 2016, 50(6).

Łukasik B., Adamska-Staroń M., Twórczy potencjał edukacyjnych spotkań akademickich, Pedagogika XXIV. Prace Naukowe Akademia im. Jana Długosza, 2015, XXIII.

Macan E., Progresywny urock, przekł. M. Majchrzak, C & T, Toruń 2001.

Maes M., Van den Noortgate W., Vanhalst J., Beyers W., Goossens L., The Children’s Loneliness Scale Factor – Structure and Construct Validity in Belgian Children, Assessment, 2015, 24(2).

Melosik Z., Rap, walka o znaczenia i pedagogika, Kultura Współczesna, 1996, 1-2.

Melosik Z., Pedagogika kultury popularnej, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, red. B. Śliwerski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Michalak M., Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Michalski K., Heidegger i filozofia współczesna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.

Moor A., Rock: The primary Text; Developing A Musicology Of Rock, Open University Press, Buckingham 1993.

Mounier E., Wprowadzenie do egzystencjalizmów, Wydawnictwo Znak, Kraków1964.

Nalaskowski A., Edukacja. Korzenie, źródła, narracje, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017.

Nalaskowski A., Widnokręgi edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.

North A.C., Hargreaves D.J., O’Neill S.A., The importance of music to adolescents, The British Journal of Educational Psychology, 2010, 70, 2.

Nowak S., Kultura popularna, czyli twórcza niesubordynacja, MOCAK Forum, 2012, 1(3).

Nowak-Dziemianowicz M., Narracyjne możliwości pedagogiki a kryzys kultury i wychowania, http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/, [dostęp: 12.11. 2018].

Nowicki A., O marksistowską inkontrologię. Zarys ogólnej teorii spotkań, Studia Filozoficzne, 1977, 5.

Nowicki A., Nauczyciele, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1981.

Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Edytor, Toruń – Poznań 1995.

Rubacha K., Budowanie teorii pedagogicznych, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Russo F., Toksyczna samotność, Świat Nauki, 2018, 3(19).

Rychlewski M., Rewolucja rocka. Semiotyczne wymiary elektrycznej ekstazy, Oficynka, Gdańsk 2011.

Saarikallio, Erkkilä J., The role of music in adolescents’ mood regulation, Psychology of Music, 2007, 35, 1.

Siwak W., Hasłowe pragnienia w tekście utworu rockowego, [w:] Estetyka pragnień, red. J. Brach-Czainy, Lublin 1988.

Siwak W., Estetyka rocka, Samper, Warszawa 1993.

Starnawski W., Prawda jako zasada wychowania. Podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008.

Storey J., Studia kulturowe i badanie kultury popularnej. Teorie i metody, przekł. J. Barański, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003.

Strykowski W., Skrzydlewski W. (red.), Media i edukacja w dobie integracji, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2002.

Stuessy J., Lipscomb S.D., Rock and Roll: Its History and Stylistic Development, Prentice Hall, New Jersey 2002.

Szkudlarek T., Pedagogika krytyczna, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Szkudlarek T., Melosik Z., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.

Sztylka A., Jak stawać się humanistą? Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 1999.

Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Tischner J., Boski młyn, Oficyna Podhalańska: Secesja, Kraków 1992.

Tischner J., Inny, Znak, 2004, 1(584).

Tischner J., Filozofia dramatu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

Tischner J., Inny. Eseje o spotkaniu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2017.

Victor Ch., Yang K., The Prevalence of Loneliness Among Adults: A Case Study of the United Kingdom, The Journal of Psychology, 2011, 146 (1-2).

Villani S., Impact of Media on Children and Adolescents: A 10-Year Review of the Research, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1998, 40, 4.

Wasilewska-Ostrowska K., Młodzież wobec samotności w świetle badań porównawczych, Kultura i Wychowanie, 2014, 8(2).

Werenstein-Żuławski J., Między rozpaczą a nadzieją. Rock, młodzież, społeczeństwo, Instytut Kultury, Warszawa 1993.

Werenstein-Żuławski J., To tylko rock’n’roll, Związek Główny Autorów i Kompozytorów ZAKR, Warszawa 1990.

Werenstein-Żuławski J., Pęczak M., Tekst piosenki rockowej, [w:] Spontaniczna kultura młodzieżowa. Wybrane zjawiska, red. M. Pęczak, J. Wertenstein-Żuławski, WOK, Wrocław 1991.