Rola rówieśniczego tutoringu w edukacji inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawnościami
PDF

Słowa kluczowe

inclusive education
students with disabilities
peer tutoring
tutors and tutees

Jak cytować

Twardowski, A. . (2018). Rola rówieśniczego tutoringu w edukacji inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawnościami. Studia Edukacyjne, (50), 31–44. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.2

Abstrakt

Researchers and teachers are interested in implementing best practices that improve inclusion of students with disabilities in ordinary schools. One solution to overcome these challenges is the implementation of peer tutoring as a flexible, peer-mediated strategy that involves students serving as academic tutors and tutees. In this article the author analyzes the following issues: 1) genesis and essence of inclusive education, 2) theoretical basis of peer tutoring, 3) peer tutoring in dyads, 4) peer tutoring in classroom, and 5) conditions for implementing peer tutoring.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.2
PDF

Bibliografia

Aronson E., Terapia dla rywalizującego społeczeństwa, [w:] Psychologia i życie, red. P.G. Zimbardo, F.L. Ruch, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.

Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, https://rownosc.info/media/uploads/deklaracja_z_salamanki.pdf, [dostęp: 25.10.2018].

Doise W., The development of individual competencies through social interactions, [w:] Children helping children, red. H.C. Foot, M.J. Morgan, R.H. Shute, John Willey & Sons, New York 1990.

Ginsburg-Block M., J. Fantuzzo J., Reciprocal peer tutoring: An analysis of “teacher” and “student” interactions as a function of training and experience, School Psychology Quarterly, 1997, 2.

Greenwood C.R., Delquadri J.C., Hall R.V., Longitudinal effects of classwide peer tutoring, Journal of Educational Psychology, 1989, 3.

Hall N.S., Creative resource for the anti-bias classroom, Delmar Publishers, Albany 1999.

Melosik Z., Edukacja a stratyfikacja społeczna, [w:] Pedagogika, t. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Papuda-Dolińska B., Realizacja koncepcji inkluzyjnej edukacji w szkołach planu jenajskiego – doświadczenia holenderskie, [w:] Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań, red. N. Starik, A. Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2012.

Perret-Clermont A.-N., Social interaction and cognitive development in children, Academic Press, London 1980.

Rainforth B., Kugelmass J.W., Curriculum and instruction for all learners: Blending systematic and constructivist approaches in inclusive elementary schools, Paul Brookes, Baltimore 2003.

Sapon-Shevin M., Because we can change the world: A practical guide to building cooperative, inclusive school communities, Allyn and Bacon, Boston 1999.

Sapon-Shevin M., Inclusion: A matter of social justice, Educational Leadership, 2003, 2.

Sapon-Shevin M., Ayres B., Duncan J., Cooperative learning and inclusion, [w:] Creativity and collaborative learning: A practical guide to empowering students, teachers and families, red. J.S. Thousand, R.A. Villa, A.I. Nevin, Paul Brookes, Baltimore 2002.

Shisler L., Osguthorpe R.T., Eiserman W.D., The effects of reverse-role tutoring on the social acceptance of students with behavioral disorders, Behavioral Disorders 1987, 1.

Szumski G., Edukacja inkluzyjna – geneza, istota, perspektywy, Kwartalnik Pedagogiczny, 2006, 1.

Thousand J.S., Villa R.A., Nevin A.I., Differentiated instruction: Collaborative planning and teaching for universally designed learning, Corwin Press, Thousand Oaks 2007.

Tudge J., Rogoff B., Wpływ rówieśników na rozwój poznawczy – podejście Piageta i Wygotskiego, [w:] Dziecko wśród rówieśników i dorosłych, red. A. Brzezińska, G. Lutomski, B. Smykowski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1995.

Twardowski A., Możliwości wykorzystania rówieśniczego tutoringu w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 2014, 5.

Twardowski A., Rola rówieśniczego tutoringu w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych dzieci przedszkolnych z niepełnosprawnościami, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 2016, 15.

Wygotski L.S., Wybrane prace psychologiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.

Zacharuk T., Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny, 2011, 1.