Budowanie tożsamości przez nauczyciela
PDF

Jak cytować

Kabat , M. (2020). Budowanie tożsamości przez nauczyciela. Studia Edukacyjne, (50), 275–287. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.18

Abstrakt

The article attempts to capture the complexity of explanations concerning the teacher’s identity. Attention is paid to various dimensions and learning to build this identity in various spaces of the contemporary teacher’s life and work. It considers these spaces from the position of I. Menter’s concept that includes two sustainable areas: individual and institutional. In each of them there are metacognitive processes and meta-insights, necessary to construct a mature teacher’s identity. The teacher’s acquired knowledge and experience enriches the ability of individual learning as well as learning in the workplace, while serving the effective functioning and education of others in dynamically changing educational conditions.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.18
PDF

Finansowanie

teacher

identity

learning to build identity

school

Bibliografia

Ball S.J., Self and identity in the context of deviance: the case of criminal abortion. Theoretical perspectives of deviance, New York 1972.

Bauman Z., Niecodzienność nasza codzienność, [w:] Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, red. M. Bogunia-Borowska, Warszawa 2009.

Beijaard D., Meijer P.C., Verloop N., Reconsidering research on teachers’ professional identity, Teaching and Teacher Education, 2004, 20.

Biggs J., The role of metalearning in study processes, British Journal of Educational Psychology, 1985, 55.

British Educational Research Journal, 2003, 29(2).

Castañeda J.A.F., Teacher identity construction: exploring the nature of becoming a primary school language teacher, November 2011.

Clandinin D.J., Connelly F.M., Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research, San Francisco 2000.

Cohen J.N., Getting recognized: Teachers negotiating professional identities as learners through talk, Teaching and Teacher Education, 2010, 26.

Cooper R.K., Sawal A., Inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2000.

Cupryjak M., Tożsamość w kontekście transformacji. Raport z badań, http://dx.doi.org/10.12775/PBEE.2013.

Day Ch., Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy, Gdańsk 2008.

Dewy J., Jak myślimy, przekł. J. Mysłakowski, Lwów – Warszawa 1934.

Dróżka W., Generacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich, Kielce 2008.

Dyer J., Language and identity, The Routledge Companion to Sociolinguistics, London 2007.

Goffman E., Stigma: Notes on the management of spoiled identity, London – New Jersey 1963.

Gołębniak B., Ku pedeutologii refleksyjnej – od agresywnej pewności do łagodnej perswazji, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, numer specjalny, Wrocław 2001.

Graham A., Phelps R., Bening a teacher: developing teacher identity and enhancing practice through metacognitive and reflective learning processes, Australian Journal of Teacher Education, 2003, 27, 2.

Groningen R., Teacher`s sense of their professional identity, Esther T. Canrinus, 2011.

Jackson N., Developing the concept on metalearning, Innovations in Education and Teaching International, 2004, 41, 4.

Jarynowicz M., Spostrzegać samego siebie, Studia Psychologiczne, 1989, 27, 2.

Johnson K.E., Every experience is moving force”: identity and growth through mentoring, Teaching and Teacher Education, 2003, 19.

Karolczak-Biernacka B., Poczucie tożsamości i czynniki ją zakłócające, Zdrowie Psychiczne, 1992, 1-2.

Kleiman P., Towards transformations of creativity in higher education, Innovation in Education and Teaching International, 2008, 45.

Klus-Stańska D., Mentalne zniewolenie nauczycieli wczesnej edukacji – epizod czy prawidłowość, Problemy Wczesnej Edukacji, 2005, 1.

Kwiatkowska H., Edukacja nauczycieli. Konteksty. Kategorie. Praktyki, Warszawa 1997.

Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańsk 2005.

Mead M., Mind, Self, and Society, Chicago 1934.

Melchior M., Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa 1990.

Michalski K., Logika i czas, Warszawa 1988.

Olczak-Krzyżanowska B., Poczucie tożsamości zawodu nauczyciela, Nauczyciel i Szkoła, 1999, 1(6).

Słownik współczesnego języka polskiego, red. A. Sikorska-Michalak, O. Wojniłko, Warszawa 1998.

Środa M., Indywidualizm i jego krytycy, Warszawa 2003.

Van Veen K., ‘Analysing teachers’ working conditions from the perspective of teachers as professionals: The case of Dutch high school teachers, [w:] Critiquing praxis: Conceptual and empirical trends in the teaching profession, red. J. Ax, P. Ponte, Rotterdam 2008.

Wenger E., Communities of practice: learning, meaning and identity, Cambridge 1999.

Witkowski L., Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych, Toruń 1988.

Wojnar I., Bergson, Warszawa1985.

Zamorska B., Codzienność granic jako miejsce kształtowania się tożsamości nauczycieli, Forum Oświatowe, 2012, 1(46).