Doświadczenie domu rodzinnego w narracjach (auto)biograficznych osób z rodzin polskich na emigracji

Main Article Content

Grażyna Teusz

Abstrakt

The subject of the article is to present the experience and image of a family home that Polish family members have in exile. The direct area of reference presented on the basis of conducted (auto)biographical interviews is the German cultural and social context.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Teusz , G. (1). Doświadczenie domu rodzinnego w narracjach (auto)biograficznych osób z rodzin polskich na emigracji. Studia Edukacyjne, (50), 321-330. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.21
Dział
Studia i rozprawy

Referencje

  1. Cierpka A., Narracyjna tożsamość jednostki a funkcjonowanie systemu rodzinnego, [w:] Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
  2. Cierpka A., Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2013.
  3. Grzymała-Kazłowska A., Konstruowanie „innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
  4. Niedźwiecki D., Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2010.
  5. Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
  6. Straś-Romanowska M., Psychologiczne badania narracyjne jako badania jakościowe i ich antropologiczne zaplecze, [w:] Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2008.
  7. Teusz G., Biograficzna pamięć i tożsamość rodziny, [w:] Rodzina – tożsamość – pamięć = Family – Identity – Memory, red. M. Kujawska, I. Skórzyńska, G. Teusz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2009.
  8. Teusz G., Tożsamość narracyjna rodziny wobec multiinformacyjnej kultury współczesności, [w:] Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, red. J. Drozdowicz, M. Bernasiewicz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
  9. Teusz G., Rzeczywistość budowana słowami. Narracja jako proces współtworzenia tożsamości rodziny polskiej na emigracji, [w:] Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje – Egzemplifikacje – Dylematy metodologiczne, red. M. Piorunek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
  10. Trzebiński J., Problematyka narracji we współczesnej psychologii, [w:] Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.