Doświadczenie domu rodzinnego w narracjach (auto)biograficznych osób z rodzin polskich na emigracji
PDF

Słowa kluczowe

family
family home
(auto-)biographical narration
emigration

Jak cytować

Teusz , G. (2020). Doświadczenie domu rodzinnego w narracjach (auto)biograficznych osób z rodzin polskich na emigracji. Studia Edukacyjne, (50), 321–330. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.21

Abstrakt

The subject of the article is to present the experience and image of a family home that Polish family members have in exile. The direct area of reference presented on the basis of conducted (auto)biographical interviews is the German cultural and social context.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.21
PDF

Bibliografia

Cierpka A., Narracyjna tożsamość jednostki a funkcjonowanie systemu rodzinnego, [w:] Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Cierpka A., Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2013.

Grzymała-Kazłowska A., Konstruowanie „innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Niedźwiecki D., Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2010.

Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

Straś-Romanowska M., Psychologiczne badania narracyjne jako badania jakościowe i ich antropologiczne zaplecze, [w:] Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2008.

Teusz G., Biograficzna pamięć i tożsamość rodziny, [w:] Rodzina – tożsamość – pamięć = Family – Identity – Memory, red. M. Kujawska, I. Skórzyńska, G. Teusz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2009.

Teusz G., Tożsamość narracyjna rodziny wobec multiinformacyjnej kultury współczesności, [w:] Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, red. J. Drozdowicz, M. Bernasiewicz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Teusz G., Rzeczywistość budowana słowami. Narracja jako proces współtworzenia tożsamości rodziny polskiej na emigracji, [w:] Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje – Egzemplifikacje – Dylematy metodologiczne, red. M. Piorunek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Trzebiński J., Problematyka narracji we współczesnej psychologii, [w:] Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.