Ustawa 2.0 w prakseologicznym projekcie ustanawianej rzeczywistości
PDF

Słowa kluczowe

Act 2.0
research in action
phronesis
understanding
praxis

Jak cytować

Dembiński, M. . (2020). Ustawa 2.0 w prakseologicznym projekcie ustanawianej rzeczywistości. Studia Edukacyjne, (50), 197–212. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.13

Abstrakt

The 2.0 law has come into force. However, its effects will be determined by the methods of its implementation by the staff of the Ministry of Science and Higher Education, the authorities of Higher Education Institutions in Poland and academics dealing with science and arts. Achieving a consensus that satisfies all parties requires cooperation, openness to others, as well as work on the development of cooperation itself. The aim of the article is to emphasize the development of cooperation, which, according to the author, should be conditioned by “research in action”. Therefore, drawing attention to the elements of this structure, taking into account the “historical consciousness”, embedding these activities in the phronesis and developing the forms of understanding included in it, should be the foundations of an interpretation of the 2.0 law. However, the interpretation of this law will prove more friendly (useful) for the interested parties themselves, if the research in action will take into account the general idea of praxis.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.13
PDF

Bibliografia

Arystoteles, Etyka nikomachejska, przekł. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Benner D., Pedagogika ogólna: Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systemowym i historyczno-problemowym, przekł. D. Stępkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015.

Carr W., Filozofia, metodologia i badania w działaniu, przekł. K. Liszka, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkowá, B.D. Gołębniak, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.

Cicmil S., Gaggiotti H., Who cares about project deadlines? a processual relational perspective on problems with information sharing in project environments, International Journal of Knowledge Management Studies, 2009, 3, 3-4.

Elliott J., Action Research for Educational Change, Open University Press, Milton Keynes 1991.

Gadamer H.-G., Hermeneutics and Social Science, Cultural Hermeneutics, 1975, 2.

Gadamer H.-G., Practical Philosophy as a Model of the Human Science, Research in Phenomenology, 1980, 9.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przekł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Grondin J., Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, przekł. L. Łysień, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.

Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, przekł. A.M. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 2, przekł. A.M. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, przekł. A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Habermas J., Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przekł. M. Łukaszewicz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.

Heidegger M., Bycie i czas, przekł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Heidegger M., Rozmowy na polnej drodze, przekł. J. Mizera, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004.

Januszkiewicz M., Phronesis: racjonalność hermeneutyczna, Przestrzenie Teorii, 2016, 25.

Kemmis S., Teoria krytyczna i uczestniczące badania w działaniu, przekł. K. Liszka, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkowá, B.D. Gołębniak, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.

Kemmis S., McTaggart R., The Action Research Planner, Deakin University Press, Geelong 1988.

Luhmann N., The Differentiation of Society, Columbia University Press, New York 1982.

Przełębski A., Filozofia hermeneutyki nie jest postmodernizmem, [w:] Tenże, Dlaczego Polska jest wartością. Wprowadzenie do hermeneutycznej filozofii polityki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013.

Taylor Ch., Etyka autentyczności, przekł. A. Pawelec, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

Sharp G., Od dyktatury do demokracji. Drogi do wolności, przekł. A. Karolak, Fundacja A. Einsteina, Warszawa 2013.