Bożena Majerek, Niepewność w społeczeństwie współczesnym. Studium socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018, ss. 350
PDF

Jak cytować

Sobczak, A. . (2020). Bożena Majerek, Niepewność w społeczeństwie współczesnym. Studium socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018, ss. 350. Studia Edukacyjne, (50), 545–547. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25930

Abstrakt

Bożena Majerek, Niepewność w społeczeństwie współczesnym. Studium socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018, ss. 350

PDF