Motyw rozstania w literaturze dla dzieci – perspektywa pedagogiczna
PDF

Słowa kluczowe

teacher education
university education
teacher competencies
personality
passion
preschool and early school education

Jak cytować

Kuszak, K. . (2018). Motyw rozstania w literaturze dla dzieci – perspektywa pedagogiczna. Studia Edukacyjne, (50), 57–71. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.4

Abstrakt

The article discusses searching for solutions related to the university education of preschool and early school teachers in a time marked by intense and unpredictable changes. The fluid reality we live in poses an important challenge for those responsible for teacher training, requiring them to prepare teachers to deal with constant changes and remain open to what is yet to come. In a constantly changing reality, it is difficult to predict which competencies teachers will need in the next decades of the 21st century. It is certainly worth the effort to focus on fostering the passion and developing the personalities of future teachers working with children of preschool and early school age. The education process should also take into account the needs and expectations of the new generation of teachers, representing what the literature of the subject describes as “generation Z”. Apart from including theoretical considerations, the article is an attempt to showcase selected solutions developed at the Faculty of Educational Studies of Adam Mickiewicz University in Poznan.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.4
PDF

Bibliografia

Bakiera L., Steller Ż., Leksykon psychologii rozwoju człowieka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Bralczyk J., W drogę!!!, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2016.

Brzezińska A., Appelt K., Ziółkowska B., Psychologia rozwoju człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2016.

Danielewicz W., Dziecko w rodzinie rozłączonej, [w:] Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym, red. J. Izdebska, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2003.

Eichelberger W., Jak wychowywać szczęśliwe dzieci, Agencja Wydawnicza TU, Warszawa 1997.

Izdebska I., Dziecko osamotnione w rodzinie, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2004.

Jonca M., Sierota w literaturze polskiej dla dzieci XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.

Kiffmann E., Tabu i trauma, [w:] Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci, red. B. Sochańska, J. Czechowska, Duński Instytut Kultury, Media Rodzina, Poznań 2012.

Kosmowska B., Niezłe ziółko, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2016.

Kosmowska B., Dziewczynka z parku, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2012.

Kuszak K., Rozwód – jak pomóc? Życie Szkoły, 2009, 3.

Onichimowska A., Najwyższa góra świata, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2018.

Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

Rigolet S., Tabu – stereotypy i trudne tematy – tematy delikatne…. Czy dla wszystkich, [w:] Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci, red. B. Sochańska, J. Czechowska, Duński Instytut Kultury, Media Rodzina, Poznań 2012.

Smuszkiewicz A., Literatura dla dzieci. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Slany K., Śmierć we współczesnej literaturze dla dzieci – łamanie tabu? [w:] Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, red. K. Slany, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2018.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.