Platforma e-learningowa narzędziem w nauczaniu zdalnym osób dorosłych

Main Article Content

Edyta Nowak-Żółty
Tomasz Bożerocki

Abstrakt

The authors of the article address issues concerning the teaching of the Polish language of adults living in the Czech Republic, Lithuania and Latvia via remote education, using the e-learning platform. They point to the unique approach of adults to education by means of IT tools (e-learning platform). The aim of the authors’ search is to try to answer the question: “Is learning Polish using an e-learning platform effective?” The authors also want to learn about the platform itself as a tool in adult learning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowak-Żółty, E., & Bożerocki , T. (1). Platforma e-learningowa narzędziem w nauczaniu zdalnym osób dorosłych. Studia Edukacyjne, (50), 441-452. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.29
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Aleksander T., Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 2. Aleksander T., Andragogika: podręcznik akademicki, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2009.
 3. Babbie E.R., The Practice of Social Reserch, Wadsworth/Thomson Learnig, All Rights Reserved 2001.
 4. Bąk A., Hołda M., Seniorzy w sieci. Między stereotypem a prawdą, [w:] Człowiek zalogowany. Od mowy nienawiści do integracji w sieci, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2013.
 5. Boczukowa B., Jak kształcić dorosłych, refleksje andragoga, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 6. Borczyk W., Wnuk W., Edukacja w starości i do starości, [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Wydawnictwo Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2012.
 7. Czarkowski J.J., E-Learning dla dorosłych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 8. https://pl.wikipedia.org/wiki/Moodle [dostęp: 02.12.2018].
 9. http://www.wiedzabezbarier.eu
 10. Juszczyk S. (2003), Edukacja na odległość, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2012.
 11. Kurasz I., Edukacja dorosłych wobec problemów globalizacji, [w:] Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, red. W. Horyń, J. Maciejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 12. Kryston M., Serak M., Tomczyk Ł., Nowe trendy w edukacji seniorów, Czesko-Polsko-Słowackie studia z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej, Kraków 2014.
 13. Malec M., Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011.
 14. Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 15. Malewski M., Od nauczania do uczenia się, o paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.
 16. Meger Z., Zmieniająca się rola nauczyciela w warunkach przeobrażeń technologicznych, [w:] Być nauczycielem – opiekunem – wychowawcą. Między teorią a praktyką, red. G. Durka, E. Murawska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 17. Paluchowski J., Internet a psychologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 18. Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, [w:] Jak będzie się zmieniać edukacja, red.
 19. W. Kołodziejczyk, M. Polak, Wydawnictwo Instytut Obywatelski, Warszawa 2001.
 20. Siemieniecki B., Komputer w edukacji: Podstawowe problemy technologii informacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 21. Siemieniecki B., Technologia informacyjna w polskiej szkole: Stan i zadania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 22. Stopińska-Pająk A., Chowanna t. II – Edukacja wobec starości, tradycja i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 23. Szmigielska B., Senior zalogowany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 24. Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficynawydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 25. Tomczyk Ł., Edukacja osób starszych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
 26. Włodarski Z., Psychologia uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.