Czasopismo „Głos Szkoły i Rodziny” (1925-1926) źródłem do rozważań nad współpracą domu ze szkołą w okresie II RP
PDF

Słowa kluczowe

newspaper
Płock
education
school
family home
the Second Polish Republic

Jak cytować

Gołdyn, P. . (2018). Czasopismo „Głos Szkoły i Rodziny” (1925-1926) źródłem do rozważań nad współpracą domu ze szkołą w okresie II RP. Studia Edukacyjne, (50), 159–168. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.11

Abstrakt

To recall the history of education, for example in the period of the Second Polish Republic, it is necessary to resort to many sources. One of them, extremely important, are newspapers, which help to reconstruct discussion about some essential issues in a given period. Głos Szkoły i Rodziny periodical was issued in Płock in the years 1925-1926. The periodical was meant as a space for discussions and exchange of experiences about the family and school cooperation. While this aim may not have been reached, the newspaper is an interesting record of the history of education between 1918 and 1939, especially on the topic of the influence of the family home on school and vice versa.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.11
PDF

Bibliografia

Ankieta, GSR 1925, nr 1.

Batrowicz A., O współpracy szkoły z domem, Przyjaciel Szkoły, 1934, 15.

Dorobek F., Franciszek Klemens Jędrzejewski – piękny przykład przywiązania i tęsknoty do Płocka, Notatki Płockie, 1972, 17.

Gołębiewska L. (oprac.), Bibliografia czasopism płockich 1810-1966, Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, 1970, IX, 1.

Jakubiak K., Organizacje rodzicielskie i instytucjonalne formy współpracy domu i szkoły w Królestwie Polskim oraz w okresie II Rzeczypospolitej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne, 1992, 18.

Jankowska Z., Rys historyczny organizacji rodzicielskich w Polsce, GSR, 1925, 1.

Jędrzejewski K., Rodzina i szkoła. Cz. I, GSR, 1925, 2.

Jędrzejewski K., Rodzina i szkoła. Cz. II, GSR, 1925, 3-4.

Lisowski S., Współpraca szkoły z domem. Z doświadczeń przeprowadzonych na terenie szkoły ćwiczeń przy Seminarjum Nauczycielskiem w Wilnie, Warszawa 1935.

M. O., Walka z nauczycielem, GSR, 1926, 1.

Malinowska S., Współpraca szkoły z domem. Dzieje rozwoju i wytyczne organizacji dla wychowawców oraz kół rodzicielskich, szkół powszechnych – średnich – zawodowych, Lwów 1937.

Michalska I., Wybrane problemy metodologiczne wykorzystywania prasy jako źródła w badaniach historii wychowania, [w:] Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, red. W. Szulakiewicz, Toruń 2003.

Moszczeńska I., Współpraca rodziny i szkoły we Francji, Niemczech i Ameryce, GSR, 1926, 2.

Navvara-Dembski G. de, Rodzina i szkoła, GSR, 1926, 1.

Pasierbiński T., Współpraca szkoły z domem, Praca Szkolna, 1936/1937, 6.

Piotrków Trybunalski, GSR, 1926, 1.

Szulc A., Walka z nauczycielem, GSR, 1926, 2.