Obraz kobiecości i męskości jako rezultat procesów socjalizacji we współczesnym świecie].
PDF (English)

Słowa kluczowe

femininity
masculinity gender stereotypes
contemporary culture

Jak cytować

Ławiak , A. (2018). Obraz kobiecości i męskości jako rezultat procesów socjalizacji we współczesnym świecie]. Studia Edukacyjne, (50), 425–440. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.28

Abstrakt

The main purpose of this paper are gender stereotypes, which determine an image of femininity and masculinity in contemporary culture. The paper considers the consequences of compartmentalization. The author presents her own research about the stereotypes which create an image of femininity and masculinity in contemporary culture. The text concerns the problem of specific developmental limitations, which are hidden behind the aforementioned compartmentalization. The author based her research and theoretical inspiration on social psychology and social pedagogy (interconnected via socialization).

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.28
PDF (English)

Bibliografia

Allport G., Personality: A psychological interpretation, H. Holt and Company, New York 1937.

Brannon L., Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Buczkowski A., Dwa różne światy, czyli jak socjalizuje się dziewczynkę i chłopca, [w]: Brach-Czaina, Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, Trans Humana, Białystok 1997.

Chlewiński Z., Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna, [w:] Stereotypy i uprzedzenia, Eds. Z. Chlewiński, I. Kurcz, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

Cross S., Markus H.R., Płeć w myśleniu, przekonaniach i działaniu: podejście poznawcze, [w:] Kobiety i mężczyźni. Odmienne spojrzenia na różnice, Ed. B. Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Długołęcka M., Raport o seksualności Polaków – Pfizer, SMG KRC, Warszawa 2002.

Drost-Rudnicka M., Edukacja wczesnoszkolna a problem nierówności płci – uczniowskie stereotypy postrzegania płci, [w:] Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań, Eds. N. Majchrzak, N. Starik, A. Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2012.

Grabowska M., Stereotypy płci we wczesnej dorosłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007.

Mandal E., Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

Mandal E., Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

Napora E., Skrzydła i korzenie, Niebieska Linia, 2005, 2.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003