Osoba nauczyciela wobec patologii w przestrzeni edukacyjnej
PDF

Słowa kluczowe

teacher
subjectivity
education
educational dysfunction
leadership

Jak cytować

Ptak , M. M., & Śmiałek , M. J. (2020). Osoba nauczyciela wobec patologii w przestrzeni edukacyjnej. Studia Edukacyjne, (50), 289–306. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.19

Abstrakt

In modern education, a personal attitude towards a teacher defines their mission in education. Equally important is an understanding of one’s subjectivity as a human being and the importance of others in life-long learning, more widely perceived as the growth of humanity. The role of teachers and their educational mission are faced with a number of dynamic dysfunctions, which effectively challenge their ability of achieving teaching career goals, especially through the prism of leadership within education.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.19
PDF

Bibliografia

Dąbrowska-Bąk M., Przemoc w szkole: analiza wychowania opresyjnego, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1995.

Dudzikowa M., O trudnej sztuce tworzenia samego siebie, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1985.

Dyka F., Osobowość nauczyciela wychowawcy, Edukacja i Dialog, 1999, 3.

Gauzy-Steinke H., Relacje nauczyciel – uczeń a norma wzajemności, Auxilium Sociale Novum, 2008, 1-2.

Gurycka A., Błąd w wychowaniu, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3j_moralny, [dostęp: 27.11.2018].

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3j_moralny, [dostęp: 27.11.2018].

http://www.slownik-online.pl/kopalinski, [dostęp: 27.11.2018].

Izdebska H., Błędy wychowawcze, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa 1997.

Jochan S., Zjawiska agresji i przemocy w klasach IV – VI szkoły podstawowej, praca magisterska (promotor: prof. UAM dr hab. Mirosław J. Śmiałek), WPA UAM, Kalisz 2009.

Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.

Kruszko K., Między uczniem a nauczycielem, Życie Szkoły, 2006, 1.

Krzywosz-Rynkiewicz B., Ocena szkolna a kształtowanie kompetencji zawodowych, [w:] Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły, red. M. Nowicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.

Lubowiecka J., Wielowymiarowe konteksty zawodowej roli nauczyciela, [w:] Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły, red. M. Nowicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.

Ludwiczyński A., Wdrażanie ocen pracowniczych, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Marek Z. SJ, Pedagogika towarzyszenia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2017.

Maruszewski T., Psychologia poznania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

Mikiewicz P., Nauczyciel jako istotny aktor społecznego świata szkoły [w:] Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty ról, red. P. Rudnicki, B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008.

Obuchowska J., Dynamika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.

Obuchowska J., Lęk szkolny, [w] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. II, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Raport programu społecznego „Szkoła bez przemocy. Raport roczny 2009, http://www.szkolabezprzemocy.pl/pliki/176-raport-roczny-2009.pdf, [dostęp: 27.11.2018].

Szurzykiewicz J., Agresja i przemoc w szkole, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. II, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Wysocka E., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.