Małgorzata Duda, Izabela Rybka, Hubert Kaszyński (red.), Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017, ss. 254
PDF

Jak cytować

Adamczyk, D. (2020). Małgorzata Duda, Izabela Rybka, Hubert Kaszyński (red.), Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017, ss. 254. Studia Edukacyjne, (50), 537–541. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25928

Abstrakt

Małgorzata Duda, Izabela Rybka, Hubert Kaszyński (red.), Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017, ss. 254

PDF

Bibliografia

Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu, red. M. Duda, I. Rybka, H. Kaszyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017.

Krakowska szkoła antropologiczna, red. J. Kupczak, J. Majka, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej

Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2009.

Tischner J., Etyka solidarności, Wydawnictwo Pryzmat, Warszawa 1989.

Tischner J., Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992.

Tischner J., Filozofia dramatu – wprowadzenie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.

Tischner J., Drogi i bezdroża miłosierdzia, Wydawnictwo AA, Kraków 2001.

Tischner J., Polski kształt dialogu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

Tischner J., Myślenie według wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.