Kobiety na bieżni do satysfakcjonujących relacji partnerskich i rodzinnych w kulturze celebrującej „Ja”
PDF

Słowa kluczowe

relationship
women in the culture of narcissism
value of recognition
superhero type

Jak cytować

Ściupider-Młodkowska , M. (2020). Kobiety na bieżni do satysfakcjonujących relacji partnerskich i rodzinnych w kulturze celebrującej „Ja”. Studia Edukacyjne, (50), 307–320. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.20

Abstrakt

The article aims at approximating the socio-cultural dimension of contemporary requirements of women, especially women who are socially imposed by the codes of self-improvement and satisfaction in almost every sphere of life: partnership, intellectual, family, sexual, aesthetic, professional. The article is divided into three parts. The first part, entitled “The run for liberation or alienation, narcissism and frustration”, discusses the evolution of the “Polish Mother” stereotype into that of the “superhero” type. The following part describes the conflict between women’s need for recognition and self-exclusion on their way to happiness. The last part designates the quest for recognition among items that satisfy the consumption hunger and escalate the hunger for recognition, simultaneously causing a natural disintegration of women’s inner power.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.20
PDF

Bibliografia

Bauman Z., Sztuka życia, Warszawa 2009.

Bauman Z., Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość, Warszawa 2018.

Estes C.P., Biegnąca z wilkami. Archetyp dzikiej kobiety w mitach i legendach, Poznań 2001.

Gromkowska-Melosik A., Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu, Kraków 2001.

Lacan J., Pisma techniczne Freuda, Warszawa 2017.

Lasch Ch., Kultura narcyzmu, Warszawa 2015.

Mizielińska J., Dekonstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia, Gdańsk 2004.

Nast M., Pokolenie Ja. Niezdolni do relacji, Warszawa 2017.

Ściupider-Młodkowska M., Tożsamość współczesnych kobiet w kulturze narcyzmu, [w:] Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet, red. A. Matysiak-Błaszczyk, B. Jankowiak, Poznań 2016.

Ściupider-Młodkowska M., Miłość w epoce Ja. Studium socjopedagogiczne, Poznań 2018.

Wodzik J., Czy kobieta istnieje? Spór o pojęcie kobiecości pomiędzy esencjalizmem i antyesencjalizmem we współczesnej myśli feministycznej, Warszawa 2016.

Zaworska-Nikoniuk D., Ciąża i macierzyństwo na portalach internetowych. Aspekty edukacyjne, Olsztyn 2015.