Świadomość konsumencka młodzieży
PDF

Słowa kluczowe

consciousness
consumer
youth

Jak cytować

Barwicka , A. M. (2020). Świadomość konsumencka młodzieży. Studia Edukacyjne, (50), 413–423. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.27

Abstrakt

Young people face many choices in modern times. The flood of information means that a young person must make many decisions in line with their knowledge and hierarchy of values. Since the development of media and technology has become very important in the everyday life of average teenagers, brands presenting their products reach them through all possible avenues. Regardless of whether teenagers want it or not, they have to face the impact of advertising and select content they find useful. The article presents the results and interpretation of the results of own research conducted on youth.

https://doi.org/10.14746/se.2018.50.27
PDF

Bibliografia

Bardziejewska M., Brzezińska A., Hejmanowski Sz., Osiągnięcia rozwojowe i zagrożenia dla rozwoju w okresie dorastania, [w:] Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy, red. A. Brzezińska, E. Hornowska, Warszawa 2004.

Bogunia-Borowska M., Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci oraz infantylizacja dorosłych, [w:] Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, red. M. Bogunia-Borowska, Kraków 2006.

Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2005.

Czarnecka G., Samobójstwo w świetle poglądów na temat rozwoju struktury „ja”, [w:] Młodzież w zmieniającym się świecie, red A. Keplinger, Wrocław 2001.

Ćwikliński A., Pozytywne i negatywne znaczenie mass mediów dla środowiska edukacyjnego uczniów, [w:] Edukacja jutra, t. 2, red. K. Denek, T. Koszyc, W. Starościak, Wrocław 2009.

Dobson J.C., Przygotowanie do dojrzałości, Warszawa 1993.

Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2005.

Jakubowski W., Kultura popularna jako obszar refleksji pedagogicznej, [w:] Edukacyjne konteksty kultury popularnej, red. W. Jakubowski, E. Zierkiewicz, Kraków 2002.

Jawłowska A., Reklama jaki przekaz wartości, [w:] Kultura w procesie zmiany, red. A. Jawłowska, G. Woroniecka, Olsztyn 2003.

Kurzępa J., Zagrożona niewinność, Kraków 2007.

Melchior M., Społeczna tożsamość jednostki (w świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego w latach 1944-1955), Warszawa 1990.

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja – migotanie znaczeń, Kraków 1998.

Morbitzer J., W stronę przyszłej edukacji medialnej, [w:] Edukacja jutra, t. 2, red. K. Denek, T. Koszyc, W. Starościak, Wrocław 2009.

Snarska M., Corporate design – wizualizacja tożsamości, [w:] Kształtowanie wizerunku, red. B. Ociepka, Wrocław 2005.

Strelau J., Doliński D., Psychologia, t. 2, Gdańsk 2008.

Zawada A., Reklama a socjalizacja społeczna dzieci i młodzieży, [w:] Media i edukacja w aspekcie globalizacji, red. A.W. Mitos, przy współudziale Z. Gajdzicy, Cieszyn 2003.