Miejsce muzykoterapii w stymulowaniu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Main Article Content

Anna Jakoniuk-Diallo

Abstrakt

Music therapy is a complex process conducive to the improvement of the functioning of the organism subjected to this type of action. It is a multifaceted action including various forms and methods of working with the use of music. In this text I present an analysis of the importance of such activities for the development of children with intellectual disabilities and try to assess the extent to which such activities are used in working with this group of people. The analysis of the ways of performing music therapy in relation to children with intellectual disabilities is illustrated by the results of a diagnostic survey.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jakoniuk-Diallo, A. (2018). Miejsce muzykoterapii w stymulowaniu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Studia Edukacyjne, (50), 45-55. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.3
Dział
Studia i rozprawy
Biogram autora

Anna Jakoniuk-Diallo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Jakoniuk-Diallo, prof. UAM dr hab., Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

  1. Jakoniuk-Diallo A., Wykorzystanie muzyki w dynamizowaniu potencjałów rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością, [w:] Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi, red. E. Lubińska-Kościółek, K. Plutecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
  2. Jakoniuk-Diallo A., Percepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.
  3. Jarkowska A., Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Maternus Media, Tychy 2014.
  4. Konieczna-Nowak L., Wprowadzenie do muzykoterapii, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
  5. Nordoff P., Robbins C., Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
  6. Raszewska M., Kuleczka W., Muzyka otwiera nam świat, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009.
  7. Stachyra K. (red.), Podstawy muzykoterapii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
  8. Stegemann T., Arteterapie dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2015.