Kultura popularna jako przestrzeń edukacyjna – obrazy utopii w tekstach popkultury
PDF (English)

Słowa kluczowe

popular culture
informal education
critical pedagogy
cultural studies
utopia

Jak cytować

Jakubowski , W. (2018). Kultura popularna jako przestrzeń edukacyjna – obrazy utopii w tekstach popkultury. Studia Edukacyjne, (49), 7–24. https://doi.org/10.14746/se.2018.49.1

Abstrakt

The aim of the text is to discuss the educational potential of popular culture. The firstpart focuses on theoretical opinions on the relationships of culture and education. Pedagogical thinking about culture is dominated by its humanistic understanding, in which a special sense of culture has been understood as one of the top of human achievement. In traditional pedagogical reflection,there is noticeable concentration on culture as “valuable for educational interactions”. In such a perspective, the space of popular culture is ignored. Perceived as a bad Mr. Hyde of cultural space, it is treated as an area of threats to the development of children and youth. But culture is not only a canon of the achievements of past generations. In the anthropological sense, these are simply the ways of living a life in a society. Popular culture is the space where various aspects are commented on. Popular art plays a special role here.The second part discusses the pop cultural texts that illustrate the characteristic elements of utopia: burial of the “old world”, establishing a “perfect” order, protection against external destruction and against destruction from inside. Formed at different times and based on different means of expression, they address the dilemmas associated with thinking about a “better world”. They present the mechanisms and consequences of building a new society “with their own language”.

https://doi.org/10.14746/se.2018.49.1
PDF (English)

Bibliografia

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic! Warszawa 2000.

Barker Ch., Cultural Studies. Theory and Practice, Sage Publications, London – Thousand Oaks – New Delhi 2000.

Benton T., Craib I., Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wydawnictwo DSWE, Wrocław 2003.

Bruner J., The Culture of Education, Harvard University Press, London 1996.

Burszta W.J., O kulturze, kulturze popularnej i edukacji, [in:] Edukacja w czasach popkultury, Eds. W.J. Burszta, A. de Tchorzewski, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002.

Carroll N., Filozofia sztuki masowej, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.

Dróżdż A., Mity i utopie pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.

Fiske J., Television Culture, Routledge, London – New York 1987.

Fiske J., Understanding Popular Culture, Routledge, London 1989.

Fiske J., Postmodernizm i telewizja, [in:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja – Wideo – Komputer, Ed. A. Gwóźdź, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1997.

Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.

Gajda J., Kultura jako „regnum homini” i kultura w katogoriach rynku – wyzwanie dla edukacji, [in:] Kultura inspiracją kształcenia ogólnego, Eds. I. Wojnar, J. Kubin, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998.

Giroux H.A., Wobec wyzwań tożsamości i różnicy (poza dyskurs edukacji wielokulturowej), [in:] Edukacja wobec zmiany społecznej, Eds. Z. Brzeziński, L. Witkowski, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1994.

Giroux H.A., Is there a place for cultural studies in colleges of education, [in:] Counternarratives: Cultural studies and critical pedagogies in postmodern spacies, Eds. H.A. Giroux, P. MacLaren, M.A. Peters, C. Lankshear, Routledge, London 1996.

Godzic W., Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1996.

Huxley A., Nowy wspaniały świat poprawiony (Brave New World Revisited), Instytut Literacki, Paryż 1960.

Illeris K., The Three Dimensions of Learning. Contemporary Learning Theory in the Tension Field between the Cognitive, the Emotional and the Social, Roskilde University Press & Niace Publications, 2004.

Irzykowski K., X Muza, Krakowska Spółka Wydawnicza, Warszawa 1924.

Jakubowski W., Popular Culture as a ‘New World’ of Learning, [in:] ‘Old’ and ‘New’ Worlds of Adult Learning, Eds. A. Bron, E. Kurantowicz, H. Salling Olesen, L. West, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2005.

Jakubowski W., Edukacja w świecie kultury popularnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.

Jakubowski W. (Ed.), Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016.

Jankowski D., Edukacja wobec zmiany, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

Jenks Ch., Culture, Routledge, London – New York 1993.

Jones D.J., Training art Tutors for adult education, [in:] Scholarly practitioners: The education of educators of adults, Ed. R. Benn, University of Exeter, Centre For Research in Continuing Education, Occasional Paper Number 4, Exeter 1998.

Kerschensteiner G., Pojęcie szkoły pracy. Podstawowy aksjomat procesu kształcenia, Polska Akademia Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków 1970.

Klemperer V., LTI. Notatnik filologa, Wydawnictwo Altheia, Warszawa 2014.

Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.

Linton R., The Cultural Background of Personality, Routledge and Kegan Paul, London – New York 1947.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Plisiecki J., Wstęp, [in:] Sztuka – Nauczyciel – Uczeń, Ed. J. Plisiecki, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin 1997.

Rutkowiak J., O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne, [in:] Pytanie, dialog, wychowanie, Ed. J. Rutkowiak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1992.

Shusterman R., Estetyka pragmatyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1969.

Thompson J.B., Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2006.