Nr 49 (2018)

Studia i rozprawy

Witold Jakubowski
7-24
Kultura popularna jako przestrzeń edukacyjna – obrazy utopii w tekstach popkultury
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.1
PDF (English)
Zbigniew Kwieciński
25-39
Utrata złudzeń edukacji publicznej. Fatalne dziedzictwo, eskapizm elit, iskry nadziei
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.2
PDF
Magdalena Piorunek
41-53
Zaufanie interpersonalne jako komponent relacji edukacyjnych i pomocowych
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.3
PDF
Piotr Błajet, Beata Przyborowska, Ditta , Józef Binnebesel
55-65
Zdrowie liderów oświaty w perspektywie integralnej. Raport z badań
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.4
PDF (English)
Zbyszko Melosik
67-75
Lifelong learning – społeczno-kulturowe (re)konstrukcje
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.5
PDF
Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Monika Nawrot-Borowska
77-105
Wymarzony prezent pod choinkę. O zabawkach świątecznych w literaturze i czasopismach adresowanych do dzieci II połowy XIX i początku XX wieku
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.6
PDF
Roman Leppert
107-120
Tożsamość jako zadanie – narracja emancypacyjna
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.7
PDF
Marek Walancik
121-143
Symbole w społeczności regionu Zagłębia Dąbrowskiego
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.8
PDF
Tomasz Przybyła, Michał Klichowski
145-155
Codzienne operacje arytmetyczne a problem kosztów podwójnego zadania: raport z eksperymentu behawioralnego kontrolowanego elektroencefalografem
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.9
PDF
Inetta Nowosad
159-174
Z badań nad kulturą szkoły. W kalejdoskopie analiz i interpretacji
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.10
PDF
Boubacar Sidi Diallo
175-184
Ochrona podstawowych praw dziecka w świetle Afrykańskiej Karty Praw i Dobrobytu Dziecka
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.11
PDF (English)
Szymon Borsich, Maria Deptuła
185-213
Propozycja narzędzia do pomiaru natężenia poczucia zagrożenia stereotypem wśród dzieci, opracowanego na podstawie koncepcji multizagrożeń Jenessy Shapiro i Stevena Neuberga
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.12
PDF
Anna Szkolak-Stępień
215-229
Trudności w uczeniu się – model diagnozowania dysleksji rozwojowej
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.13
PDF
Aleksandra Tłuściak-Deliowska
231-256
Przyszli nauczyciele wobec hipotetycznych epizodów przemocy rówieśniczej wśród uczniów
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.14
PDF
Joanna Kic-Drgas
257-267
WebQuest – odpowiedź na zmiany potrzeb edukacyjnych na przykładzie nauczania języka specjalistycznego
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.15
PDF (English)
Patrycja Klimas
269-280
Stosowanie mediów cyfrowych w edukacji wyższej – konfrontacja opinii nauczycieli akademickich i studentów
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.16
PDF
Piotr Tomaszewski, Ewelina Moroń
281-297
W poszukiwaniu eklektycznego paradygmatu edukacji głuchych
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.17
PDF
Agnieszka Kamyk-Wawryszuk
299-314
Dziecko z mukopolisacharydozą w przedszkolu – perspektywa terapeutów
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.18
PDF
Danuta Kopeć, Hanna Kubiak
315-333
Metoda Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) w pracy terapeutycznej z rodzicami dzieci z grupy ryzyka rozwojowego
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.19
PDF
Paulina Peret-Drążewska
335-352
Istota dylematu tożsamościowego zaufanie vs ryzyko we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.20
PDF
Joanna Rajewska de Mezer
353-372
Wiedza z zakresu zagadnień prawnych w pracy pracownika socjalnego
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.21
PDF
Dobrochna Hildebrandt-Wypych
373-400
Socjalizacja polityczna w przebiegu życia – perspektywa kontynuacji i zmiany
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.22
PDF
Katarzyna Bogucka
401-413
Komunikacja międzykulturowa jako pomost ku integracji społecznej w środowisku wielokulturowym
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.23
PDF
Monika Wiśniewska-Kin
415-430
Językoznawczy kontekst badań edukacyjnych
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.24
PDF
Anna Sobczak
431-444
Zjawisko przeedukowania i inflacji dyplomu akademickiego – na przykładzie spo-łeczeństwa amerykańskiego
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.25
PDF
Joanna Sikorska, Anna Schmidt
445-462
Znaczenie praktyk pedagogicznych dla zmian w obszarze kluczowych kompetencji nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
https://doi.org/10.14746/se.2018.49.26
PDF