Istota dylematu tożsamościowego zaufanie vs ryzyko we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej
PDF

Słowa kluczowe

trust
risk
fear
identity
modernity
sense of security

Jak cytować

Peret-Drążewska, P. . (2020). Istota dylematu tożsamościowego zaufanie vs ryzyko we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Studia Edukacyjne, (49), 335–352. https://doi.org/10.14746/se.2018.49.20

Abstrakt

The aim of this article is the theoretical analysis of the situation of an individual existing in contemporary socio-cultural reality in the context of identity dilemmas, trust and risk. Considerations have been made about the nature of such categories as trust, risk, anxiety, and a sense of ontological security. This is not without significance for the quality of the condition of modern man, which also implies the need for the reconsideration of and pedagogical activities in the field of education and socialization of individuals participating in contemporary socio-cultural reality.

https://doi.org/10.14746/se.2018.49.20
PDF

Bibliografia

Bauman Z., Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.

Bauman Z., Płynny lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.

Cybal-Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 1997.

Gerrig R., Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Mamzer H., Poczucie bezpieczeństwa ontologicznego. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.

Mamzer H., Zaufanie a bezpieczeństwo ontologiczne, [w:] Zaufanie a życie społeczne, red. H. Mamzer, T. Zalasiński, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2008.

Mamzer H., Zalasiński T., Wprowadzenie, [w:] Zaufanie a życie społeczne, red. H. Mamzer, T. Zalasiński, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2008.

Melosik Z., Młodzież, styl życia i zdrowie, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2001.

Paleczny T., Socjologia tożsamości, Oficyna Wydawnicza OFM, Kraków 2008.

Peret-Drążewska P., Współczesna młodzież postrzegana z perspektywy rówieśników. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

Putnam R., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.

Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki: globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.