Przyszli nauczyciele wobec hipotetycznych epizodów przemocy rówieśniczej wśród uczniów
PDF

Słowa kluczowe

violence in school
bullying
episodes method
teacher training

Jak cytować

Tłuściak-Deliowska, A. . (2018). Przyszli nauczyciele wobec hipotetycznych epizodów przemocy rówieśniczej wśród uczniów. Studia Edukacyjne, (49), 231–256. https://doi.org/10.14746/se.2018.49.14

Abstrakt

Substantive preparation but also the beliefs and attitudes of prospective professionals to important social issues are essential for their later work in the education sector. One such important social and educational problems is peer violence at school. The article presents the results of a study aimed at understanding the attitudes of students of Pedagogy (teaching specialization, N = 267) toward bullying in schools, its different types and ways of coping with it. The episodes (vignette) method was used in the study. Based on the data obtained, it can be stated that in preparing prospective teachers, particular attention must be paid to relational (hidden) violence and verbal violence. Further findingsand implications are formulated in the text.

https://doi.org/10.14746/se.2018.49.14
PDF

Bibliografia

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Barone F.J., Bullying in schools: it doesn’t have to happen, National Association of Secondary School Principal Bulletin, 1995, 79.

Bauman S., Del Rio A., Knowledge and Beliefs about Bullying in Schools: Comparing Pre-Service Teachers in the United States and the United Kingdom, School Psychology International, 2005, 26(4).

Bauman S., Del Rio A., Preservice teachers’ responses to bullying scenarios: Comparing physical, verbal and relational bullying, Journal of Educational Psychology, 2006, 98.

Bjorkqvist K., Sex differences in physical, verbal, and indirect aggression: A review of recent research, Sex Roles, 1994, 30.

Bjorkvist K., Lagerspetz K.M.J, Kaukiainen A., Do girls manipulate and boys fight? Developmental trends in regard do direct and indirect aggression, Aggressive Behaviors, 1992, 18(2).

Bradshaw C.P., Sawyer A.L., O-Brennan L.M., Bullying and peer victimization at school: Perceptual differences between students and school staff, School Psychology Review, 2007,36, 3.

Byers D.L., Caltabiano N.J., Caltabiano M.L., Teachers’ Attitudes Toward Overt and Covert Bullying and Perceived Efficacy to Intervene, Australian Journal of Teacher Education, 2011, 36(11).

Cohen J., Espelage D.L., Twemlow S.W., Berkowitz M.W., Comer J.P., Rethinking effective bully and violence prevention efforts: promoting healthy school climates, positive young development and preventing bully-victim-bystander behavior, International Journal of Violence and Schools, 2015, 15.

Coloroso B., The bully, the bullied and the bystander, Quill. Harper Collins, New York 2002.

Craig W.M., Henderson K., Murphy J.G., Prospective teachers’ attitudes toward bullying and victimization, School Psychology International, 2000, 21.

Frączek A., Standardy aprobaty różnych form agresji interpersonalnej i oceny źródeł motywacji do agresji, Przegląd Psychologiczny, 1983, 3.

Giza-Poleszczuk A., Komendant-Brodowska A., Baczko-Dombi A., Przemoc w szkole. Raport z badań. Maj 2011www.szkolabezprzemocy.pl/pliki/318-sbp2011-raport-glownycalosc.pdf [dostęp: 25.08.2015].

Gorsek A.K., Cunningham M.M., A review of teachers’ perception and training regarding school bullying, PURE Insights, 2014, 3, 1, artykuł 6, http://digitalcommons.wou.edu/pure/vol3/iss1/6 [dostęp: 26.08.2015].

Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

http://fundacjasr.org/MetodaKN.html

Klaus W., Wykorzystanie sprawiedliwości naprawczej w zapobieganiu przemocy rówieśniczej w szkole, [w:] Mediacja, red. L. Mazowiecka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Kołodziejczyk J., Agresja i przemoc w szkole – konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, NODN Sophia, Kraków 2004, www.powiatwolowski.pl/files/file/Agresja-przemoc-wszkole.pdf [dostęp: 26.08.2015].

Komendant-Brodowska A., Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań. Analizy IBE/01/2014, Warszawa.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.

Kruszewski K., Gry dydaktyczne, [w:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Lund E.L., Blake J.J., Ewing H.K., Banks C.S., School counselors’ and school psychologist’ bullying prevention and intervention strategies: A look into real-world practices, Journal of School Violence, 2012, 11.

Mishna F., Scarcello I., Pepler D., Wiener J., Teachers’ understanding of bullying, Canadian Journal of Education, 2005, 28, 4.

Nansel R., Overpeck M., Pilla R.S., Ruan W.J., Simmons-Morton B., Scheidt P., Bullying behaviors among US youth, Journal of the American Medical Association, 2001, 285.

Newman J.B., Frey K.S., Jones D.C., Factors influencing teacher interventions in bullying situations: implications for research and practice, [w:] Handbook of Youth Prevention Science, red. B. Doll, W. Pfohl, J. Yoon, Routledge, Taylor & Francis Group, New York – London 2010.

Nicolaides S., Toda Y., Smith P.K., Knowledge and attitudes about school bullying in trainee teachers, British Journal of Educational Psychology, 2002, 72.

Olweus D., Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? przekł. D. Jastrun, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007.

Ong J.M., Elliot J.M., Appadoo Ch., Joo T.B., Young Adults’ Recall of School Bullying, Singapore Children’s Society 2010.

Owens L., Shute R., Slee P.T., Girls aggressive behavior, The Prevention Researcher, 2004, 11.

Piotrowski D., Hoot J., Bullying and violence in schools: what teachers should know and do, Childhood Education, 2008, 84, 6.

Pyżalski J., Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Rigby K., Bullying interventions in schools. Six Basic Method, Camberwell 2010: ACER.

Rigby K., Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać. Poradnik dla rodziców i pedagogów, przekł. R. Mitoraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Rigby K., What can schools do about cases of bullying? Pastoral Care in Education, 2011, 29, 4.

Surzykiewicz J., Agresja i przemoc w szkole, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Tłuściak-Deliowska A., Bullying uprzedzeniowy i jego rodzaje, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2013, 8.

Tłuściak-Deliowska A., Wybrane aspekty klimatu szkoły a postawy uczniów wobec przemocy w życiu społecznym, Ruch Pedagogiczny, 2013, 4.

Tłuściak-Deliowska A., Kreowanie kultury współpracy i współbycia na rzecz przeciwdziałania przemocy szkolnej. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja do współbycia i współdziałania”, Racibórz, październik 2014 (wersja papierowa wystąpienia w przygotowaniu).

Tłuściak-Deliowska A., Nauczyciel a przemoc rówieśnicza wśród uczniów, Ruch Pedagogiczny (w przygotowaniu).

Veenstra R., Lindenberg S., Huitsing G., Sainio M., Salmivalli Ch., The Role of Teachers in Bullying: The Relation Between Antibullying Attitudes, Efficacy and Efforts to Reduce Bullying, Journal of Educational Psychology, 2014.

Yoon J.S., Predicting Teacher Intervention in Bullying Situations, Education and Treatment of Children, 2004, 27, 1.