Zdrowie liderów oświaty w perspektywie integralnej. Raport z badań
PDF (English)

Słowa kluczowe

health
education leader
integral model of health
education
health education

Jak cytować

Błajet, P., Przyborowska, B. ., Ditta, & Binnebesel, J. . (2018). Zdrowie liderów oświaty w perspektywie integralnej. Raport z badań. Studia Edukacyjne, (49), 55–65. https://doi.org/10.14746/se.2018.49.4

Abstrakt

The article aims at presenting the integral approach to the health of Polish education leaders’ (head teachers) in light of Ken Wilber’s map (four classes of factors responsible for health), in the social-ecological model of health. Material and Methods: The Matrix of ReflectivenessDevelopment, an original self-observation schedule, was applied as a research tool. 46 head teachers were examined. Results: The results show that the respondents look after their own health the least. Relaxation is something they associate with mental health, while physical health is not high on their list of priorities. Conclusions: The respondents mainly focus on professional and family lives. Very little focus is placed on reflectionand an integral approach to health. The analysis of research results highlights the challenges that education at each level, including health education, must face.

https://doi.org/10.14746/se.2018.49.4
PDF (English)

Bibliografia

Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna: polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Brzezińska A., Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się, [in:] Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane problemy, red. E. Filipiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.

Coutts Ch., Green Infrastructure and Public Health, Routledge, London 2016.

Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1998.

Gołębniak B.D., Wyjść poza scjentystyczne i personalistyczne myślenie o „uczeniu się uczenia”, [in:] Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane problemy, Ed. E. Filipiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.

Guzik-Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2011.

http://nextstepintegral.org/wp-content/uploads/2011/04/Integral-Education-Esbjorn-Hargens.pdf, [downloaded on 1.03.2017].

Kegan R., Evolving Self. Problem and Process in Human Development, Harvard University Press, Cambridge – London 1982.

O’Donohue W., Benuto L., Tolle L.W., Handbook of Adolescent Health Psychology, Springer Science & Business Media, Berlin 2014.

Sheridan Ch.L., Radmacher S.A., Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia, Instytut Psychologia Zdrowia, Warszawa 1998.

Syrek E., Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

The Oxford Dictionary of English Etymology, Clarendon, Oxford 1966.

Wilber K., Krótka historia wszystkiego, Czarna Owca, Warszawa 2007.

Wulff H.R., Pedersen S.A., Rosenberg R., Filozofia medycyny. Wprowadzenie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.