Pedagogiczne (kon)teksty płci w filozofii Simone de Beauvoir
PDF

Słowa kluczowe

Simone de Beauvoir
education towards liberation
pedagogical hermeneutics

Jak cytować

Zaworska-Nikoniuk, D. . (2020). Pedagogiczne (kon)teksty płci w filozofii Simone de Beauvoir. Studia Edukacyjne, (58), 169–189. https://doi.org/10.14746/se.2020.58.9

Abstrakt

In the text offered to the reader I made an attempt to re-read the central claim presented in the work of S. de Beauvoir titled The Second Sex through the prism of lessons identified for modern upbringing. The central thesis can be described as follows: the differences between genders are socially and culturally conditioned, yet determined by belonging to biological sex; maternal instinct is culturally shaped; the mother’s attitude towards the child depends on its biological sex; housework is limiting women’s potential and focus on outlook causes fear of old age. The direction of change set by de Beauvoir is the androgynous upbringing of women, changing the model of marriage, conscious motherhood, women’s professional work, and creation of feminine cultural communities.

https://doi.org/10.14746/se.2020.58.9
PDF

Bibliografia

Baudillard J., O uwodzeniu, Wyd. SIC! Warszawa 2005.

Bourdieu P., Męska dominacja, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.

De Beuvoir S., Pamiętnik statecznej panienki, Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 2002.

De Beauvoir S., Druga płeć, Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 2004.

Domagalik M., Przedmowa, [w:] S. de Beauvoir, Pamiętnik statecznej panienki, Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 2002.

Giddens A., Przemiany intymności: seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Lipstiz-Bem S., Esencjalizm biologiczny, [w:] S. Lipstiz-Bem, Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

Murzyn A., Simone de Beauvoir. Filozofia a płeć, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999.

Nasiłowska A., Jean Paul Sartre i Simone de Beauvoir, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

Putan Tong R., Myśl feministyczna – wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Rowley H., Tete a tete. Opowieść o Simone de Beauvoir i Jean Paulu Sartrze, Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 2006.

Schwarzer A., Simone de Beauvoir, Chatto & Windus 1990.