Nr 58 (2020)

Studia i rozprawy

Ewa Bielska
7-26
Społeczno-kulturowe imaginaria epidemii i ich reprezentacje – wybrane matryce teoretyczne eksploracji
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.1
PDF
Aneta Gop, Sylwia Jaskulska
27-46
Kształcenie na odległość a rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i ich rodziców w świetle wyników badań – w kierunku nowej szkoły
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.2
PDF
Jarema Drozdowicz
47-67
Praca i innowacyjność w warunkach zarządzania algorytmicznego i dominacji technologii cyfrowych. Wybrane konteksty kulturowe, społeczne i ekonomiczne
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.3
PDF
Paweł Topol
69-83
Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 – Część 1, Dyskusja 2020
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.4
PDF
Daria Hejwosz-Gromkowska
85-105
James Bond a dylematy tożsamościowe Brytyjczyków – kultura popularna a kształtowanie tożsamości narodowej
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.5
PDF
Violetta Rodek
107-122
Poczucie własnej skuteczności jako czynnik różnicujący samodzielne uczenie się studentów
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.6
PDF
Anna Wawrzonek
123-145
Wyłaniający się rynek pracy – realia i wyzwania rzeczywistości postpandemicznej
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.7
PDF
Piotr Długosz
147-168
Teoria efektów stratyfikacyjnych Raymonda Boudona i jej współczesne implementacje w badaniach edukacyjnych.
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.8
PDF
Dorota Zaworska-Nikoniuk
169-189
Pedagogiczne (kon)teksty płci w filozofii Simone de Beauvoir
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.9
PDF
Konrad Nowak-Kluczyński
191-212
Historia dyscypliny pedagogiki na Uniwersytecie Poznańskim oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w stulecie istnienia – próba rekonstrukcji
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.10
PDF
Barbara Nawolska, Joanna Żądło-Treder
213-232
Rozwiązywa(nie) zadań tekstowych – stare wyzwania i nowe potrzeby edukacji wczesnoszkolnej
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.11
PDF
Rafał Pląsek
233-245
Dyskursy podstaw przedsiębiorczości
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.12
PDF
Ewelina Konieczna
247-262
Media społecznościowe w rękach młodych ludzi
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.13
PDF
Chen Goldberg, Gamal Ishan
279-290
Pedagogical Beliefs of Arab Mathematics and Religion Teachers in Northern Israel
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.15
PDF
Aviva Alagem Mizrahi, Katarzyna Waszyńska
291-313
Wiedza z zakresu opieki żywieniowej i postrzegalna jakość tej opieki u pielęgniarek
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.16
PDF (English)
Ewelina Milart
315-328
Internet w placówce opiekuńczo-wychowawczej
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.17
PDF
Jakub Adamczewski
329-340
Rozśpiewane przedszkole. O potrzebie zajęć umuzykalniających w codziennym wychowaniu przedszkolnym
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.18
PDF
Stanisława Nazaruk, Anna Klim-Klimaszewska
263-277
Detection of Sugar Content in Fruit – Chemical Experiments in Kindergarten
https://doi.org/10.14746/se.2020.58.14
PDF