Internet w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Main Article Content

Ewelina Milart

Abstrakt

This paper aims to present the specifics of the Blessed M. Karłowska Care and Education Home for Girls in Poznań. At the beginning of my deliberations I referred to the rules prevailing in the institution. I have presented a number of restrictions that result from the internal rules of the center. I described the possibilities of using the Internet which result from prevailing restrictions. I moreover indicated the forms and ways of foster children’s use of the Internet and referred to theoretical reflections on the teenagers’ use of the Internet.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ewelina Milart, E. M. (1). Internet w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Studia Edukacyjne, (58), 315-328. https://doi.org/10.14746/se.2020.58.17
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2014.
 2. Bednarek J., Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Warszawa 2014.
 3. Chuchro E., O walorach edukacyjnych i kulturotwórczych serwisu dla dzieci i młodzieży www.
 4. junior.repoerter.pl, [w:] Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, red. M. Sokołowski, Elbląg 2005.
 5. Gnitecki J., Wprowadzenie do metod badań w naukach pedagogicznych, Poznań 2006.
 6. Jaworska A., Leksykon resocjalizacji, Kraków 2012.
 7. Juszczyk S., Cele i zadania technologii informacyjnej i edukacji medialnej, [w:] Pedagogika medialna, red. B. Siemieniecki, Warszawa 2007.
 8. Juza M., Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziałania, [w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja 2015, [dostęp: 24.02.2019],
 9. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-2536802e-bb0f-446e-90ea b3b74d9550a3/c/hejterstwo_w_komunikacji_internetowej.pdf.
 10. Konopczyński M., Kryzysy resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Warszawa 2013.
 11. Kozak S., Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości, Warszawa 2014.
 12. Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków 2013.
 13. Nastolatki 3.0 Raport z ogólnopolskiego badania uczniów, [dostęp: 20.06.2019] https://www.nask.pl/download/1/1346/RAPORTNASTOLATKI3ONLINE.pdf.
 14. Program profilaktyczny Domu Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dziewcząt uczennic Gimnazjum im. bł. Marii Karłowskiej, Poznań 2005, ADP, stan na dzień: 01.05.2018
 15. Raport Geminus, Styczeń, http://pbi.org.pl/raporty/polscy-internauci-w-styczniu-2019/, [dostęp: 24.02.2019].
 16. Regulamin wewnętrzny Domu Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dziewcząt im. bł. Marii Karłowskiej w Poznaniu.
 17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (DzU 2007, nr 201, poz. 1455).
 18. Słysz A., Arcimowicz B., Przyjaciele w Internecie, Gdańsk 2009, [dostęp: 24.02.2019] http://pbi.org.pl/badanie-gemius-pbi/polski-internet-w-styczniu-2019/.
 19. Statut Domu Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dziewcząt im. bł. Marii Karłowskiej w Poznaniu, r. II §2, Poznań 2013, [dostęp: 30.03.2019].
 20. Szczęsny W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Warszawa 2003.
 21. Tanaś M., Wychowanie a media, [w:] Pedagogika medialna, red. B. Siemieniecki, Warszawa 2007.
 22. Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (DzU z 2004, nr 64, poz. 593).
 23. Wysocka E., Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne, Warszawa 2000.